Wikier

Omstilling

Samleside og ressurser rundt omstillingsprosesser ved NTNU. 

Ordinære omstillingsprosesser

Disse gjelder for omstillingsprosesser der ikke egne avtaler er inngått og er standard prosedyre ved ordinære omstillingsprosesser.

Lovverk og føringer