Wikier

Forskningskomitéen ved IV

Forskningskomitéen er et rådgivende organ for dekan og prodekan forskning.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Forskningskomitéen skal blant annet gi råd om:

  • innhold og tiltak i årsplaner og strategier
  • innspill til høringer
  • utvikling av ph.d.-utdanningen
  • prioritering av strategimidler
  • prioritering av søknader til infrastruktur
  • review og støtte til sentersøknader
  • kvalitetsfremmende tiltak innen forskning
  • Innspill til saker som legges fram i det sentrale forskningsutvalget (FU)
  • Publiseringskanaler og åpen publisering
  • Nominasjoner fra IV

Komitéens medlemmer

Sveinung Løset | Prodekan forskning (leder)

Bjørn Helge Skallerud | Professor KT

Rao Martand Singh | Professor IBM

James Dawson | Professor EPT

Carl Fredrik Berg | Professor IGP

Roger Skjetne | Professor IMT

Michael Cheffena | Professor IVB

Torgeir Welo | instituttleder MTP

Houxiang Zhang | professor IHB

Thea Sofie Melhuus Hojem | seksjonssjef forskning

Forskningsseksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for komiteen.

3786 Visninger