Wikier

Forskningskomitéen ved IV

Forskningskomitéen er et rådgivende organ for dekan og prodekan forskning.

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Forskningskomitéen skal blant annet gi råd om:

  • innhold og tiltak i årsplaner og strategier
  • innspill til høringer
  • utvikling av ph.d.-utdanningen
  • prioritering av strategimidler
  • prioritering av søknader til infrastruktur
  • review og støtte til sentersøknader
  • kvalitetsfremmende tiltak innen forskning
  • Innspill til saker som legges fram i det sentrale forskningsutvalget (FU)
  • Publiseringskanaler og åpen publisering
  • Nominasjoner fra IV

Komitéens medlemmer

Sveinung Løset | Prodekan forskning (leder)

Rao Martand Singh | Professor IBM

Francesca Verones | Professor EPT

James Dawson | Professor EPT

Rune Berg Edland Larsen | Professor IGP

Roger Skjetne | Professor IMT

Michael Cheffena | Professor IVB

Olav Egeland | Professor MTP

Houxiang Zhang | professor IHB

Thea Sofie Melhuus Hojem | seksjonssjef forskning

Forskningsseksjonen ivaretar sekretariatfunksjonen for komiteen.

1671 Visninger