Wikier

Hvem kontakter jeg

Innkjøpere - kontaktinformasjon

(Videresendt fra Bestillere - kontaktinformasjon)

Når du har spørsmål rundt bestilling og reise kan du finne din lokale innkjøper eller fagrekvirent i listen under.

Skal du bestille varer eller tjenester? Bruk behovsskjemaet på ntnu.no | Sider merket bestille


English version: Contact your purchaser


 1. Fakultet for arkitektur og design
 2. Det humanistiske fakultet
 3. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 4. Fakultet for ingeniørvitenskap
 5. Fakultet for medisin og helsevitenskap
 6. Fakultet for naturvitenskap
 7. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. Fakultet for økonomi
 9. Vitenskapsmuseet
 10. Fellesadministrasjonen
 11. Spesielle enheter
Det humanistiske fakultet (HF - 62) Innkjøper
Det humanistiske fakultet hf.bestiller@hf.ntnu.no
Musikk Bjørn Stene
Informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE - 63) Innkjøpere
Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Åse Belsvik | Guri Schjølberg | Kathrine Huke
Institutt for datateknologi og informatikk Marit Helene Liabø-Kottum (Trondheim) | Cathrine Øverberg Larsen (Gjøvik)
Institutt for matematiske fag Tanja Opheim
Institutt for teknisk kybernetikk Samad Jamder | Linda Belsvik Johansen | Anne Sunniva Bratsberg Nygren
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Pål Sturla Sæther | Linda Derawi
Institutt for elektroniske systemer Sima Moradi | Ragnar Woldseth
Institutt for elektrisk energi Silje BergRegine Ness
Institutt for IKT og realfag Øyvind Andre Hanken | Anders Sætersmoen | Amela Paro
Ingeniørvitenskap (IV - 64) Innkjøper
Fakultet for ingeniørvitenskap -adm bestiller@iv.ntnu.no
Institutt for marin teknikk Dorota Wesoly
Institutt for energi- og prosessteknikk Marianne Trælnes
Institutt for konstruksjonsteknikk Toril Aune Rørvik
Institutt for geovitenskap og petroleum Wenche W. Finseth
Institutt for bygg og miljøteknikk bestiller@ibm.ntnu.no
Institutt for maskinteknikk og produksjon bestiller@mtp.ntnu.no
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) Elin Guldbrandsen Drevik 
Institutt for vareproduksjon og byggteknologi Mary Hailemariam
SFF Centre for Autonomous Marine Operations and Systems Dorota Wesoly
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH -65) Innkjøper
Innkjøpere ved MH innkjop@mh.ntnu.no
Fakultet for naturvitenskap (NV - 66) Hovedinnkjøpere Innkjøper
Fakultet for naturvitenskap Vebjørn Langseth Vebjørn Langseth
NV Elektronikkverksted Erling Kristiansen  
NV Finmekanisk verksted

Øystein Gjervan Hagemo

 
NV Glassblåserverksted Astrid Salvesen  
Institutt for biologi Bente Uhre Halvorsen Kjersti Rennan Dahl
CBD-SFF Lisbeth Pedersen  
Institutt for bioteknologi og matvitenskap Ann-Sissel Ulset  
Faggruppe matvitenskap Ann-Sissel Ulset  
Nasjonalt senter for digitalt liv - BIOTEK2021 Ann-Sissel Ulset  
Institutt for fysikk Tone Sanne  
Institutt for kjemi Roger Aarvik  
Institutt for kjemisk prosessteknologi Christopher Sørmo  Merethe Christensen Vadseth | Thao Tran Røvik  
ICSI - SFI Christopher Sørmo  
SUBPRO - SFI Christopher Sørmo  
Institutt for materialteknologi Solveig Louise Sørli Jonassen Anne-Grethe Nilsen
Institutt for bioingeniørfag Lill Anny Gunnes Grøseth  
Institutt for biologiske fag Ålesund Heidi Engstrøm Linda Katrin Myren Vada
NTNU Nanolab Knut Håvard Raen Sturla Haltbakk
NTNU SeaLab Kjersti Rennan Dahl Sturla Haltbakk
NTNU FF Gunnerus Sten Terje Falnes Sturla Haltbakk
Samfunns- og utdanningsvitenskap ( SU - 67) Innkjøpere Fagrekvirenter
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Nina SimonsenHeidi Thorvaldsen | Maria Therese Bergan

Rita Kristensen

Institutt for geografi   Rita Hokseggen
Institutt for sosiologi og statsvitenskap   Aud Marit Lervik | Mari Tinmannsvik
Institutt for psykologi   Tom Knudsen
Randi Helen Myhre | Ena Bajgoric | Lise Horntvedt | Christian Dillner Hagen 
Institutt for sosialantropologi   Rita Hokseggen
Institutt for pedagogikk og Livslang Læring (IPL)   Line Sumstad
Institutt for lærerutdanning  

bestiller@ilu.ntnu.no | 

Anett Eksund Oppedal | Renate Lund

Institutt for sosialt arbeid   Kari Rodahl
Fakultet for økonomi (OK - 60) Innkjøpere Fagrekvirenter
Fakultetadministrasjonen   Astrid  Margrete Aasum
NTNU Handelshøyskolen Randi Leikvold  
Institutt for internasjonal forrestningsdrift   Veronika Rask
Institutt for samfunnsøkonomi   Laila Bergsrønning Øyangen
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (T) Grete BjørganKjell Anders Johnsen Alexandrina RemizovaØyvind Jakobsen
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (EiT)   Gunhild Gylland
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (G)   Victoria Bergo

 

Vitenskapsmuseet (VM - 31) Innkjøpere
Vitenskapsmuseet Anna Gulla | Nargiza Stenvoll

 

Fellesadministrasjonen (12-17) Innkjøpere
Rektor Inger Lian | Bente Nordbø
Viserektor Ålesund Inger Maren Solevågseide | Hilde Hatlestad Volle  | Lina Veseli 
Viserektor Gjøvik Mary Hailemariam
Prorektor for forskning Inger Lian
Prorektor for utdanning Inger Lian | Bente Nordbø
Prorektor for nyskapning Inger Lian
Avdeling for utdanningskvalitet Bente Nordbø | Fagrekvirent: Frank Børø
Seksjon for etter- og videreutdanning Birgit Gladsø | Anne Knutsen
Fjernundervisning, etter- og videreutdanning Birgit Gladsø | Anne Knutsen
Avdeling for studieadministrasjon Bente Nordbø
Seksjon for utdanning Gjøvik Mary Hailemariam
Avdeling for studenttjenester Bente Nordbø
- Studentene Bente Nordbø
- Universell Bente Nordbø
Internasjonal seksjon Bente Nordbø
Universitetsbiblioteket Tina Frøstad Jacobsen | Astrid Dalåmo Letnes | acquisitions@ub.ntnu.no
Direktør økonomi og eiendom Inger Lian | Gjøvik: Mary Hailemariam
Avdeling for virksomhetsstyring Inger Lian
Campusutvikling NTNU Kristin Brevik Antonsen |  Bente Nordbø | Inger Lian
Økonomiavdelingen Inger Lian
Seksjon for økonomitjenester i fellesadministrasjonen (FA) Inger Lian | Bente Nordbø 
Seksjon for anskaffelser og innkjøp Inger Lian | Bente Nordbø 
Seksjon for regnskap og prosjektøkonomi Inger Lian | Bente Nordbø 
Eiendomsavdelingen Bente Nordbø  
Seksjon for eiendomssdrift Kristin Hergot
Seksjon for vedlikehold eiendom  Siv Karin Pettersen Stenmann 
Seksjon for eiendomsservice Kristin Brevik Antonsen

Seksjon for bærekraftig eiendomsutvikling

Bente Nordbø | Inger Lian
Servicesenter for eiendom Kristin Brevik Antonsen
Organisasjonsdirektør Inger Lian
Universitetsavisa Bente Nordbø
Rektors stab utvikling Inger Lian
Rektors stab Inger Lian
Avdeling for dokumentasjonsforvaltning Inger Lian
HR- og HMS-avdelingen Bente Nordbø
Seksjon for HMS Bente Nordbø
Seksjon for lønn og HR-tjenester  Bente Nordbø
IT-avdelingen Ann Kristin LjøkjellTorbjørn Gustafson | Tove Merete Pettersen 
IT-avdelingen Systemrekvirenter Joachim Håvåg | Kirsten Sagmyr Rønning | Kristin Bye | Nils-Arild Grav | Arild Johansen | Torkel Salberg | Elisabeth Nyland | Bjørn Arne Lian
IT-Campus Gjøvik Systemrekvirenter Paal Børre Sveum | Kim Flood | Daniel B. Kristensen
IT Campus Ålesund Systemrekvirenter Steinar Otto Sjøholt | Knut Fjørtoft | Andreas Fjørstad Hole | Oddbjørn Aasen Nordstrand
Kommunikasjonsavdelingen Bente Nordbø
Spesielle enheter (35) Innkjøper
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Guri Schjølberg

Kontakt

Korrigering av innkjøpere meldes til lokal nettredaktør.

Merk: Husk også oppdatering av engelsk side

For andre henvendelser, kontakt Økonomiavdelingen: