Wikier

Visum

Søk om visum og oppholdstillatelse i god tid før avreise. Kontakt det aktuelle landets ambassade i Norge for informasjon om hvordan du søker om visum.


English version - Visas

Temaside om reise | Utenlandsstudium | NTNU International Researcher Support (NIRS) | Sider merket med reise


Visumfritak

Norske borgere har visumfritak i enkelte land. Sjekk UDs landsoversikt for hvilke land dette gjelder. UD anbefaler at du tidligst søker om visum 3 måneder før avreise.

Visum i Europa

Som EØS-borger behøver du ikke visum for reiser til de fleste land i Europa. For unntak, sjekk UDs landsoversikt.

Oppholdstillatelse i Europa

EU/EØS- borgere som skal arbeide i et annet EU/ EØS- land i mer enn 90 dager må registrere seg hos lokale myndigheter. Ektefelle / medfølgende partner inkludert barn må registreres separat.

Borgere utenfor EU/EØS må sjekke regelverk, prosedyrer og krav til oppholdstillatelse variere avhengig av nasjonalitet.

Ta med passet ditt! Det er ditt eneste gyldige legitimasjonsbevis i utlandet.

Visum i USA

Dersom oppholdet ditt i USA er kortere enn 90 dager, og du er borger fra kvalifisert land, kan man reise visumfritt inn til USA (Visa Waiver- programme (VWP)).

Amerikanske myndigheter krever da at du har et gyldig biometrisk pass, VWP- reisende må søke om godkjennelse gjennom Electronic System for Travel Authorization- ESTA.

Responstiden på søknaden kan være opp til 72 timer. Får du avslag, må du søke om visum.

Vær oppmerksom på at ESTA kan gi deg visse begrensninger spesielt hvis du skal oppholde deg/ ha forskeropphold ved et lærested i USA selv om oppholdet varer under 90 dager. Hør med lærestedet du skal besøke om hvilket visum de anbefaler deg å søke.

Skal du være lenger enn 90 dager må du søke visum. Forskere søker visum i kategori J-1. Den amerikanske ambassaden i Oslo anbefaler reisende på det sterkeste å lese alt om visumordningen på ambassadens nettside.

Behandlingstiden for J1- visum kan ta opp til 6 måneder. For å få innvilget J1- visum trenger man bl.a bekreftelse på helserettigheter/ helseforsikring. For ansatte som er pliktig medlem i folketrygden kan Helfo utstede brev som bekrefter at den ansatte har helserettigheter under opphold i utlandet. Se wiki om Folketrygd og forsikring ved utenlandsopphold.

Registrer din reise hos UD

Utenriksdepartementet (UD) råder samtlige nordmenn til å registrere seg ved utenlandsreiser, for å lettere kunne nå deg i krisesituasjoner. Registrer din reise på UDs nettside.

Arbeid i Norden

Er du statsborger i et nordisk land, reiser du fritt over landegrensene. Likevel er det noen momenter du som arbeidstaker i Norden bør få med deg. Nettstedet norden.org gir deg en oversikt over gjeldende regelverk i de nordiske landene: Danmark, Sverige, Finland, Island, Åland, Færøyene og Grønland.

Child Pages (1)

  • Visum til utenlandsstudier

    Informasjon angående visumkrav ved utvekslingsopphold i utlandet This page in English Temaside om utenlandsstudier.  Mange land utenfor Europa krever at du har studentvisum.  Det er ditt ansvar å...