Wikier

Tjenester og...

Videoproduksjon

Har du behov opptak av din undervisning eller et arrangement, eller lære mer om videoproduksjon? Kontakt NTNUs Seksjon for læringsstøtte.

Studiepoenggivende undervisning blir prioritert og er gratis (med noen unntak).

Sider merket med Video

English version - Video recording and production

Seksjon for læringsstøtte videotjenester

Vi kan støtte deg med:

 • inngå i hele eller deler av videoproduksjon: fra idé og manusarbeid, til ferdig redigert, kodet og publisert produkt.
 • bistå med tilrettelegging, opplæring og kursing i videoteknikk og -teknologi.
 • trekke på andre ressurser / støttemiljøer dersom videobehovet går på de «mykere» sidene av produksjon; være seg presentasjonsteknikk, formidling, pedagogisk bruk av video mm.

Produksjonskonsepter

Undervisning

Produksjon kan gjennomføres både ved og utenfor NTNU sine campuser.

 • I auditorium / undervisningsrom

Seksjon for læringsstøtte tilbyr opptak av undervisning i alle undervisningsrom ved NTNU. Flere av undervisningsrom har nå mulighet for automatiske opptak med Panopto. Les mer om automatisk opptak med Panopto og se hvilke rom har mulighet for det..

Se eksempler på videoforelesning (YouTube)

 • I Studio Akrinn

Vi står for alt det tekniske, så den som eventuelt skal foran kamera har bare seg selv og sitt manus å ta hensyn til. Vi er opptatt av å gi trygge produksjonsrammer, og tilbyr kaffe/vann og gjennomgang av manus/regi for de som ønsker det.

I studioproduksjonene kan vi koble til det meste av relevant teknologi, for eksempel digitale tavler, touch-enheter, ulike bakgrunner, dokumentkamera med mer.

Les mer om Studio Akrinn.

 • På din egen pc

Panopto er NTNUs undervisningsopptakstjeneste. Men Panopto du kan lage videoer fra egen pc, det er også en video lagringstjeneste. Les mer om Panopto undervisningsopptak her.

 • Feltproduksjoner

Seksjon for læringsstøtte disponerer kompetanse og utstyr som gjør at vi også kan ut i felten og gjøre opptak.

Etterbehandling av video

Vi tilbyr også etterarbeid på eksisterende videoopptak

Det utvikles stadig programvare for etterbehandling av videoopptak, eksempelvis kan du man gjøre videoer interaktive (aktivere studentene), legge til ulike typer animasjoner og effekter.

Seksjon for læringsstøtte er involvert i flere spennende prosesser på dette området, og vil gjerne samarbeide med bestillere som er interessert i å teste nye videoteknologier.

Arrangement

Seksjon for læringsstøtte tilbyr en- eller flerkameraproduksjon av konferanser eller andre arrangement.

Vi anbefaler å bestille opptak i god tid. Husk også å booke rommet noen timer før start slik at det blir tid til rigging av utstyr.

For arrangement gjør vi etterbehandling av materiale så snart som råd er. Da opptakets omfang varierer sterkt, er det umulig å gi en generell tidsgaranti på slike produksjoner.

Melde inn behov om bistand

For alle henvendelser gjelder følgende:

Før vi setter i gang

Seksjon for læringsstøtte bruker NTNU Hjelp for å ta i mot alle produksjonshenvendelser.

Kontakte oss via NTNU Hjelp.

For å bestille automatisk opptak i undervisningsrom bruker denne NTNU Hjelp skjema.

Produksjonstid

Vi lager individuelle avtaler på fremdrift og produksjonstid.

For opptak av løpende undervisningsrekker (podcast) etterstreber vi å publisere så fort som overhode mulig etter endt opptak. Uansett må vi be om at det tas høyde for to hele virkedager etter at opptaket er gjort. Dette er vår «tidsgaranti» på repeterende undervisningsopptak.

For arrangement gjør vi etterbehandling av materiale så snart som råd er. Da opptakets omfang varierer sterkt, er det umulig å gi en generell tidsgaranti på slike produksjoner.

Publisering på internett

Skal produksjonen publiseres åpent på Internett må du fylle ut avtale om tilgjengeliggjøring på nett (English version under construction). Dette for å avklare juridiske forhold rundt publisering av innhold.

Les mer om deling av informasjon på delrett.no.

Se også

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) via NTNU Hjelp..

Child Pages (1)

 • Studio for nettbasert undervisning

  Dette er en liste over studio og opptaksrom som er tilrettelagt for nettbasert undervisning, eks. for å spille inn webinarer, videoforelesninger eller podcaster. Gjøvik Videostudio (Bemannet,...