Wikier

Styrevalg

Valg ved NV

Informasjon om valg ved Fakultet for naturvitenskap (NV).

English version - Elections at NV

Se også: Styrevalg for studenter | Temaside om NTNU-valg

Valg til fakultetsstyret for perioden 1. august 2022 -1. august 2023

Valg til fakultetsstyret for perioden 1. aug 2022 - 1. aug 2023 gjennomføres elektronisk i perioden 14.-15. juni 2022.

1 medlem og 1 varamedlem fra gruppen midlertidig ansatte i undervisnings- og/eller forskerstilling skal velges. Se side om fakultetsstyret.

Valg til instituttenes medvirkningsorgan for perioden 2022-2023

Ved fakultet for naturvitenskap blir det valgt nye medlemmer til instituttenes medvirkningsorgan for perioden 1. august 2022 -1. august 2023. Selve valget foregår elektronisk 22.-24. juni 2022.

Kontakt

Valgstyret

Valgstyret for perioden 2022 – 2025 ble oppnevnt av dekan i forbindelse med valg våren 2022 og består av:

  • Seksjonsleder HR og HMS Marit Martinsen (leder)
  • Avdelingsingeniør Randi Utgård
  • Professor
  • Stipendiat
  • Leder av studentenes valgstyre (observatør)

Valgkomité

Valgstyret har ansvar for å gjennomføre valg og eventuelle suppleringsvalg i løpet av valgperioden (valgreglementets § 6). Medlemmer i valgstyret er ikke valgbare til det aktuelle valg (valgreglementets § 4, 1, c).