Wikier

Fakultetsstyret ved NV-fakultetet

Her finner du informasjon om fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Styret har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten, samt å foreta prioriteringer innenfor de rammene som er gitt i regelverk og de overordnede nivåene sine beslutninger.

Styret har jevnlige styremøter, og tar stilling til blant annet årsplaner, handlingsplaner, strategiske personalplaner, intern fordeling av bevilgning og budsjett, forskningssatsinger og forskningsprofil, studieprogram, studiekvalitet, virksomhet- og økonomirapportering, samt intern organisering.

Se NTNUs styringsreglement kapittel 3 for ytterligere informasjon om styret og dets arbeid.

Fakultetsstyrets medlemmer

Eksterne medlemmer:

 • Odd-Arne Lorentsen, Gen2 Energy (styreleder)
 • Eli Aamot, SINTEF Industri
 • Christer Lorentz Øpstad, Jotun
 • Else Berit Skagen, DMMH

Vara:

 • Jostein Mårdalen, NGU
 • Philip Andre Reme, RICE PFI
 • Marit Holtermann Foss, Norsk Industri

Interne medlemmer – fast vitenskapelig ansatte:

 • Professor Asle Sudbø
 • Førsteamanuensis Julia Glaum
 • Professor Rolf Erik Olsen

Vara:

 • Førsteamanuensis Ann-Kristin Tveten

Internt medlem – teknisk/administrativt ansatte:

 • Overingeniør Julie Asmussen
 • Vara: Overingeniør Gjertrud Maurstad

Internt medlem – midlertidig vitenskapelig ansatte:

 • Stipendiat Veronica Nordlund
 • Forsker Simen Fredriksen

Studentrepresentanter

 • FTV
 • FTV Vara

Fakultetsledelsen (ikke medlemmer):

 • Dekan Øyvind W. Gregersen
 • Prodekan utdanning Karina Mathisen
 • Prodekan forskning Magnus Rønning
 • Prodekan innovasjon Catherine Taylor Nordgård
 • Avdelingsdirektør Elin C. Balstad

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2024

Dokumenter fra fakultetsstyremøter i 2023

4759 Visninger
Vedlegg