Wikier

Utvekslingsavtale for University of California - Berkeley

University of California  Berkeley (UCB) er et av verdens mest prestisjefylte universitet, og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) har en samarbeidsavtale med UCB, Department of Sociology. Den gir søkere plass på utvalgte emner (undergraduate) ved universitetet.

Universitetet rangeres blant verdens beste forskningsuniversiteter og er eneste offentlige universitet i denne klassen av akademiske institusjoner.


Hvem kan bruke avtalen?

 • Studenter på bachelorprogram.
 • UBC tar imot et begrenset antall studenter fra SU i høst- og/eller vårsemesteret.
 • Hvis det er ledige plasser kan også studenter fra andre NTNU-fakulteter bruke utvekslingsavtalen.

Utvekslingsavtalen benytter seg av programmet Concurrent Enrollment (CE), et program som administreres av UC Berkeley Extension. Avtalen forenkler søknadsprosessen, og gir fritak for TOEFL (Test of English as a Foreign Language).


Fagområder og emner

Avtalen forutsetter at du tar bestemte emner ved UCB, Department of Sociology. Emneutvalget kan variere litt fra år til år. 

emneoversikten for vårsemesteret finner du hvilke emner du kan ta våren 2019. I emneoversikten for høstsemesteret finner du hvilke emner du kan ta høsten 2019. De er på undergraduate nivå ved UCB, og tilbys ved Department of Sociology, men har et bredt perspektiv. Enkelte er i skjæringspunktet mellom sosiologi, statsvitenskap, religion, historie, psykologi og medievitenskap, og kan derfor være av interesse for mange studenter.

Studenter er sikret plass på emner tilsvarende 15 credits (30 studiepoeng), som utgjør et fulltidsstudium. Endelig emnevalg gjøres ved semesterstart på Berkeley. Hvilke emner studenter får tilgang til avhenger av samlet påmelding og antall påmeldte ordinære gradstudenter, fordi det er rift om ledige studieplasser, også blant Berkeleys egne studenter.

Kan jeg ta andre emner?

 • I enkelte tilfeller vil studenter også få tilgang til andre undergraduateemner ved Department of Sociology. Se oversikt over alle emner på undergraduatenivå.
 • Du er ikke garantert plass på andre emner enn de som inngår i utvekslingsavtalen.
 • Kurs som ikke inngår som del av avtalen kan medføre at du må betale mere i skolepenger.
 • Studenter som ønsker  emner ved andre institutt ved UC Berkeley bør derfor vurdere å reise via NTNUs øvrige Berkeley avtaler. Ta kontakt med en utenlandsveileder for mer opplysninger om disse.
 • Det er også mulig å ta sommerkurs ved UC B - men dette er utenfor denne avtalen

Credits og studiepoeng

Frie studiepoeng eller fritak for emner i sosiologi/statsvitenskap?

Emnene kan inngå som frie studiepoeng i en bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag, og etter nærmere faglig vurdering gi fritak for emner i sosiologi eller statsvitenskap. Kontakt institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) for avklaring.

 • Ett av emnene (4 credits/8 studiepoeng) gjennom avtalen, kan gi fritak for ett av spesialiseringsemnene i rekken SOS2006-SOS2010 (7,5 sp) i en fordypning i sosiologi.
 • Ett eller to av emnene (4 credits/8 studiepoeng) gjennom avtalen, kan gi fritak for ett eller to av valgemnene i rekken SOS2017-SOS2019,  POL1003-POL1005, POL2012-POL2020, POL2022 (7,5 sp) i en fordypning i sosiologi og statsvitenskap.

Det er også mulig at emnene kan danne grunnlag for fritak for enkeltemner ved andre studieprogram, eller som frie studiepoeng i studieprogram ved andre enn de samfunnsvitenskapelige fagene, men du må i så fall søke om det.

Ta kontakt med studieveileder ved  instituttet du tilhører  for nærmere informasjon om innpassing av delstudier ved Berkeley.

Hvor mange credits gir 30 studiepoeng?

Full studiebelastning tilsvarer 15 credits per semester, som tilsvarer 30 studiepoeng. For å oppnå 15 credits kan du for eksempel:  Ta 3 emner á 4 credits, samt skrive en oppgave i tilknytning til ett av emnene på 3 credits ("Independent study/Independent Writing Course").  For å få studentvisum og lovlig opphold i USA må du være registrert som fulltidsstudent ved UCB. Lånekassen vil også kreve at du avlegger full studiebelastning når du studerer ved UCB.


Sjekkliste for søknadsprosessen

Sjekkliste for bachelorstudenter som ønsker et utvekslingsopphold ved University of California, Berkeley (Department of Sociology) som del av sin bachelorgrad (delstudier). Listen viser hva du må huske på i søknadsprosessen.

1. Slik søker du til NTNU

 • Du må søke til NTNU om å reise på utveksling i Søknadsweb.
 • Som en del av søknaden i Søknadsweb må du laste opp et skjema med emnene du planlegger å ta ved UCB. Dette vil brukes til å gi deg forhåndsgodkjenning.
  • Før opp at du skal ta 30 studiepoeng (15 credits), og om du ønsker det som frie studiepoeng eller spesifiserte emner i din grad. Skriv også hvilken samfunnsvitenskapelig bachelorgrad du tar ved NTNU.
  • Hvis du ikke tilhører SU-fakultetet må du sende søknaden din om forhåndsgodkjenning til ditt fakultet, men det er veldig viktig at du leverer en kopi til SU-fakultetet så du blir registrert som søker til denne UCB-avtalen.
 • Søknadsfrister finner du her. 

2. Slik søker du til UCB 

Når SU-fakultetet har fått en oversikt over søkere til UCB vil opplysningene videreformidles til UCB. Søkere vil etter kort tid motta følgende fra UCB:

 • Vedlegg 1 som er invitasjonsbrev og bekrefter hvor mye du betaler i skolepenger (Legges ved søknad til Lånekassen)
 • Vedlegg 2 som bekrefter at du er invitert og tatt opp til UCB, Department of Sociology (Leveres til forelesere ved ankomst UCB) .
 • Et eget brev sendes fra Department of Sociology til Concurrent Enrollment og viser at søkere har fritak for TOEFL-testen.

Søknad til International Concurrent Enrollment Program

Søknadsskjemaet sendes elektronisk, og du må være svært nøye når du fyller det ut. Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) må være korrekt og tydelig. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet ved UCB før all nødvendig dokumentasjon foreligger.

Husk å legge ved søknaden til Concurrent Enrollment Program :

 • Invitasjonsbrev fra Department of Sociology, ved professor Trond Petersen
 • Bevis fra Lånekassen (Preliminary Statement of Financial Support)
 • Rett kopi av passet ditt

Alle vedlegg må sendes sammen med søknadsskjemaet.

Søknaden informerer University Extension om at du har blitt invitert til UCB og trenger et Certificate of Eligibility (COE). Du trenger et COE for å få visum til USA. Uten visum kan du ikke studere ved UCB.

Husk å ta kopi av hele søknaden som du selv beholder

 • Du må betale "International Student Fees" som er en kombinasjon av søknadsgebyr og forsikring. Vær oppmerksom på at du må ha dekning for rundt US$ 750 for et semester, US$ 950 hvis du søker for to semester, når du sender søknadsskjemaet til Concurrent Enrollment Program.
 • I tillegg kommer US$ 375 for Cal1 Card/Concurrent Application Fee.
 • TIPS: International Student Fees kan inngå som en del av støtten til skolepenger fra Lånekassen. Husk derfor å ta vare på kvitteringen, og send den til Lånekassen.

Certificate of eligibility (COE), skjema I-20 eller DS-2019

 • Etter at du har mottatt din COE må du:
  betale SEVIS-gebyr (ca $200). Skjema I-901
 • Avtale et visumintervju ved den Amerikanske Ambassaden i Oslo

3. Studieavgift og støtte fra Lånekasssen

Studieavgift

Studieavgiften (tuition) som hver student må betale, er ca US$ 11,000 per semester. Satsene revideres hvert år. Velger du å forlenge oppholdet ditt eller ta kurs i tillegg til de 15 credits fra emnepakken, må du påregne ytterligere skolepenger for dette, avhengig av hvilke kurs du velger å ta.  I tillegg kommer bo- og levekostnader, ca US$ 11,500 per semester.

Lånekassen

 • Hvor mye støtte du får i Lånekassen avhenger hva slags utdanning du tar, på hvilket lærested du tar den, hvilket nivå du er på og hvor i verden du skal være.
 • Støtten deles inn i tre hoveddeler; basisstøtte, støtte til skolepenger og støtte til reise. Gå til Låneklassens nettsider for å finne ut hvor mye du kan få i støtte.
 • Det kreves bevis for at du har finansiell støtte når du skal studere i USA.
 • Du søker selv om "Preliminary Statement of Financial Support". Dette må legges ved søknaden til UCB.
 • Se Lånekassens nettsider 

4. Visum

UBC utsteder alle nødvendige papirer for å få studentvisum fra den amerikanske ambassaden i Oslo. Du kan ikke søke om visumintervju før du har mottatt din Certificate of Eligibility (COE) fra UCB Extension. MEN du kan forberede alle søknadspapirene slik at er du klar til å dra til Oslo for visumintervju når du mottar din COE. Det er viktig å følge alle instruksjoner for visumsøknad, amerikanske myndigheter er svært strenge på dette.


Praktisk informasjon

 • Se informasjon om bolig og universitetets fasiliteter for studenter ved UCB.
 • Boligprisene ligger på omtrent samme nivå eller høyere enn i Norge. På craigslist.org finner du boligannonser.
 • Concurrent Enrollment Program holder informasjonsmøte for utvekslingsstudenter i oppstarten. I tillegg arrangerer Department of Sociology flere møter for norske studenter og er behjelpelig med registrering for emner.
 • Mer informasjon for deg som ønsker å reise på et utvekslingsopphold til Berkeley: Søk etter studentrapporter fra Internasjonal seksjon.

Kontakt

Seniorrådgiver Ane Maritdatter Alterhaug