Wikier

Utenlandsstudier i Canada og USA

På denne siden finner du informasjon om hvordan du søker utveksling til Canada og USA.

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Nyttige lenker

Hvor vil du reise?

Ved de nordamerikanske universitetene vil du få en kvalitetsutdanning i et internasjonalt miljø, med stort mangfold og gode karrieremuligheter. Du vil også finne et variert fritidstilbud. For å bli bedre kjent med studiemulighetene i Canada og USA anbefaler vi at du:

  • Sjekk med fakultetet/studieprogrammet ditt om de har noen institusjoner de anbefaler
  • Hør med potensielle arbeidsgivere. De kan også ha synspunkter og/eller kontor i utlandet

Søknadsprosedyrer

Se egen side for mer utfyllende informasjon om søknadsprosedyrer til Canada og USA. Husk å undersøke hvilke frister som gjelder, og gjør deg kjent med hvordan du søker om forhåndsgodkjenning.

Hvis du søker til et universitet hvor NTNU ikke har avtale, må du selv søke direkte til det universitetet hvor du vil dra. Her må du følge det enkelte universitets krav til dokumentasjon og frister. Prosedyrer rundt søknad om forhåndsgodkjenning til NTNU må fortsatt følges.

Finansiering

Alle universiteter i Canada og USA krever skolepenger (tuition). Beløpet varierer fra rundt 100 000 NOK til 300 000 NOK per år, noe som også vil variere med valutakursen. Se egen side om finansiering av utenlandsstudier for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes.

Det er også noen universitet som kan gi tilgang til tilleggsstipend. Se Lånekassens egne sider for informasjon.

I tillegg finnes det noen studieplasser med helt eller delvis fritak for skolepenger. Disse plassene varierer hvert år. Du kommer automatisk med i betraktningen om disse plassene dersom søknaden din om forhåndsgodkjenning er sendt innen fristen.

Visum (USA) / Study Permit (Canada)

Språk og språktest

Universitetene krever dokumentasjon av språkferdigheter. Dersom du må ta språktest (IELTS eller TOEFL) anbefaler vi deg at du gjør dette i god tid slik at resultatet er klart før søknaden skal sendes inn.

Noen samarbeidsuniversiteter godkjenner karakteren 4 eller bedre i engelsk fra videregående, dette omtales ofte som en "TOEFL-waiver".

Se også siden Språkforberedelser til utenlandsstudier.

Vaksiner

Sjekk om du trenger vaksiner i god tid før avreise

Kulturtips

Husk på at kulturen kan være annerledes selv om samfunnet ikke er så forskjellig fra vårt. Dette kan særlig bli tydelig i sørstatene. Vi har samlet noen lenker under som kan være nyttige som en "lyninnføring":

En liten håndbok om sørstatsetikette

En liten nyttig liste om "do's and don'ts"

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet.

Kontakt og veiledning

Finner du ikke informasjonen du trenger, eller trenger du veiledning i søknadsprosessen? Husk at det finnes fellesveiledninger for studenter som skal på utenlandsstudier og til Canada/ USA.

For ytterligere bistand, ta kontakt med en veileder.