Wikier

Utlysninger utdanningskvalitet

Her finner du oversikt over interne og eksterne støtteordninger til utvikling av utdanningskvalitet i emner og studieprogram, og internt støtteapparat ved NTNU. Du finner også oversikt over, og inspirasjon fra, tidligere prosjekt som har mottatt utviklingsmidler.

Utlysninger

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir): Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene frist: 20. september 2022.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir): Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene frist: 20. september 2022

Ressurser

Utviklingsprosjekter

Flere fagmiljø ved NTNU har mottatt eksterne og interne midler til utvikling av utdanningen. Ideer og inspirasjon til utviklingsprosjekter fra NTNU Toppundervisning.

Støtteenheter

NTNU sine støtteenheter kan bistå fagmiljø i arbeidet med utviklingsprosjekt.

Seksjon for læringsstøtte

Seksjon for etter- og videreutdanning

I tillegg finnes det støtteenheter ved fakultetene SEED (IE, IV og NV), PLUS (MH) og BLINK (HF og SU) som kan kontaktes.