Wikier

Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg

Prosedyre for utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg

Formål, omfang og ansvar

Formålet med prosedyren er å opprettholde brannsikkerheten når branndetektorene er utkoblet. Prosedyren omfatter alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen, leietakere og innleide tjenester. Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen, leietakere og innleide tjenester er ansvarlige for at retningslinjen følges. Linjeleder er ansvarlig for at prosedyren gjøres kjent.

Beskrivelse utkobling av branndetektorer

Den som er ansvarlig for utførelse av arbeidet eller store arrangement skal

 • ha en dialog med teamleder i bygget
 • fylle ut en sikker jobbanalyse eller risikovurdering og levere til teamleder i bygget
  • Utkobling bør begrenses til en branncelle.
  • Varighet skal begrenses til et minimum.
 • sørge for påkrevde sikringstiltak
 • sørge for at brannvakt er tilstede minst en time etter at varmt arbeid er avsluttet

Teamleder skal

 • aldri koble ut manuelle meldere (røde bokser)
 • etterspørre sikker jobbanalyse eller risikovurdering
 • pålegge utfører/arrangør å ha brannvakt dersom teamleder mener det er behov for det
 • koble ut/inn detektorer og kvittere i loggboka
 • varsle fagområde Elektro (elektroberedskap@drift.ntnu.no) ved større utkoblinger
 • varsle NTNU Vakt og service NTNU Hjelp (Campus, bygg og rom/Vektertjeneste og vakthold) ved utkobling utover ordinær arbeidstid (07.30-15.00)

Vakt og service skal

 • kun koble ut eller forlenge utkobling av detektorer etter melding fra teamleder
 • aldri koble ut detektor uten at det er forhåndsvarslet
 • vekter skal ikke koble ut/inn detektor fra pc uten at aktuelt område er kontrollert
 • ved feilalarm gjøre eventuelle tiltak etter rettledning fra høyspent beredskapsvakt.
 • kvittere i loggboka ved ut-/innkobling av detektorer

Fagområde Elektro skal

 • ved behov fra teamleder bistå med faglige råd som omfatter brannvarslingsanleggene.
 • registrere større utkoblinger

Beskrivelse i flytskjema

Klikk på flytskjema under for å se dette i større format.


Om retningslinjen

Utarbeidet av Campusservice
Dato: 12.11.2018
Godkjent av: Prosesseier i Campusservice Brannvern
Erstatter: 23.08.2017