Wikier

Sikker jobbanalyse

Prosedyre for sikker jobbanalyse for medarbeidere og innleid personell i Eiendomsavdelingen.

Formål, omfang og ansvar

Formålet med prosedyren er å unngå personskade og sikre at arbeidet utføres i riktig rekkefølge.

Retningslinjen omfatter medarbeidere i prosedyren og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Retningslinje for fullt forsvarlig fysisk arbeidsmiljø er styrende for denne prosedyren

Forenklet sikker jobbanalyse

Forenklet sikker jobbanalyse finnes opptrykt i lommeformat

  • på enkle risikofylte arbeidsoppgaver der det mangler en risikovurdering
  • på hyppige endringer på arbeidsoppgaver/prosesser hvor en fullstendig risikovurdering allerede er gjort
  • som en bevisstgjøring i forhold til risiko like før arbeidet settes i gang
  • på arbeidsoppgaver der forskrifter krever risikovurdering før arbeidet starter

Utvidet sikker jobbanalyse

  • når flere arbeidsgrupper samarbeider
  • når eksterne firmaer er involvert
  • kopi av utvidet sikker jobbanalyse sendes til teamleder i det aktuelle bygget

Lagring av utfylte sikre jobbanalyser

Den enkelte medarbeider skal sørge for å lagre sikker jobbanalyse.

Fagleder, områdeleder og fagleder for prosjektgjennomføring har ansvar for å etablere et lagringssystem.

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Eiendomsavdelingen

Dato: 04.08.2022

Godkjent av: Eiendomsdirektør

Erstatter: 10.09.2012