Wikier

Sider med tagg campusservice .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Postal services at NTNU Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Post Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 1.1 (Mindre endring) André Sylte 4 Måneder siden Skriv ut
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 1.1 (Mindre endring) André Sylte 4 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden Skriv ut
Waste Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden Skriv ut
Fire safety Godkjent 1.4 André Sylte 4 Måneder siden Skriv ut
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 6 Måneder siden Skriv ut
Ombygging av lokaler Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden Skriv ut
Arbeidsflyt for Eiendomsavdelingen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 8 Måneder siden Skriv ut
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden Skriv ut
Sikker jobbanalyse Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 9 Måneder siden Skriv ut
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden Skriv ut
Tjenestebeskrivelser for Eiendomsavdelingen Godkjent 1.7 Sidsel Kristiansen 10 Måneder siden Skriv ut
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden Skriv ut
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen Godkjent 1.4 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden Skriv ut
HMS ved Campusservice Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 10 Måneder siden Skriv ut
Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse Godkjent 1.2 Sidsel Kristiansen 11 Måneder siden Skriv ut
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut