Wikier

Sider med tagg campusservice .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Fire safety Godkjent 1.7 (Mindre endring) André Sylte 1 Måned siden Skriv ut
Waste Godkjent 1.5 (Mindre endring) Trond Øyum 4 Måneder siden Skriv ut
Tjenestebeskrivelser for Eiendomsavdelingen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden Skriv ut
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 8 Måneder siden Skriv ut
Sikker jobbanalyse Godkjent 1.4 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder logistikk Godkjent 1.2 (Mindre endring) Mads Saurstrø 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia ved fravær av teamleder i LPR Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia for sjåfør i Logistikkteamet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia for teamleder Logistikk Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 9 Måneder siden Skriv ut
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden Skriv ut
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden Skriv ut
Postal services at NTNU Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
Post Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 År siden Skriv ut
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse Godkjent 1.2 Sidsel Kristiansen 2 År siden Skriv ut
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 2 År siden Skriv ut
Saksbehandling for lån av lokaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden Skriv ut
Funksjonsendring av rom Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 År siden Skriv ut