Wikier

Sider med tagg campusservice .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Fire safety Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 24 dager siden Skriv ut
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
Sikker jobbanalyse Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Postal services at NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Post Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Tjenestebeskrivelser for Eiendomsavdelingen Godkjent 1.7 Sidsel Kristiansen 1 Måned siden Skriv ut
Bestilling av nytt utstyr for AAK ITV og AIA Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 1 Måned siden Skriv ut
HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen Godkjent 1.4 Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden Skriv ut
HMS ved Campusservice Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden Skriv ut
Vedlikehold og oppgradering av NTNUs bygningsmasse Godkjent 1.2 Sidsel Kristiansen 3 Måneder siden Skriv ut
Ombygging av lokaler Godkjent 1.5 Sidsel Kristiansen 5 Måneder siden Skriv ut
Elektrisk anlegg og utstyr Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden Skriv ut
Waste Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden Skriv ut
Avfall Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden Skriv ut
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 7 Måneder siden Skriv ut
Saksbehandling for lån av lokaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden Skriv ut
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 7 Måneder siden Skriv ut
Arbeidsflyt for Eiendomsavdelingen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden Skriv ut