Wikier

Sider med tagg retningslinje .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
HMS-runde Godkjent 1.3 Kai Torgeir Dragland 14 dager siden Skriv ut
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 1.7 (Mindre endring) Bodil Åberg Mokkelbost 16 dager siden Skriv ut
HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Renhold av laboratorier og verksteder Godkjent 1.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Fakturering for ekstraordinært arbeid Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Sikker jobbanalyse Godkjent 1.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden Skriv ut
Retningslinje for innleie og konsulentkjøp Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden Skriv ut
Omdisponering av ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden Skriv ut
Håndtering av asbestholdig materiale Godkjent 1.1 (Mindre endring) André Sylte 7 Måneder siden Skriv ut
Håndtering av gassalarm i tekniske rom Godkjent 1.1 (Mindre endring) André Sylte 7 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for immaterielle rettigheter - IPR Godkjent 1.3 (Mindre endring) Ina Therese Sørfonden 1 År siden Skriv ut
Saksbehandling for lån av lokaler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Trond Øyum 1 År siden Skriv ut
HMS-opplæring i Campusservice Godkjent 1.0 Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut
Arbeid i laboratorier og verksteder utført av teknisk personell Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Utstedelse av besøkskort Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Håndtering av ammoniakklekkasje i kjøleanlegg Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Sikringsskifte og støvsuging i sikringsskap og tavler Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Arbeidsoppdrag i Lydia for logistikk Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Saksbehandling i Lydia - Seksjon for teknisk drift Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Renhold av laboratorium for disseksjon og balsameringsrom på Laboratoriesenteret Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut