Wikier

Utenlandsstudier i Latin-Amerika

Denne siden innheolder informasjon om utveksling i Latin-Amerika. 

Ser du etter noe annet? Temaside om utenlandsstudier.


Hvorfor Latin-Amerika?

Latin-Amerika kan by på det meste, både unik historie, kultur, natur og politikk. Landene er spansktalende, med unntak av Brasil som har portugisisk som sitt hovedspråk. Utenlandsstudier i Latin-Amerika vil i mange tilfeller gi deg muligheten til å oppleve en helt annen virkelighet enn hjemme i Norge.

Det finnes flere muligheter for utenlandsstudier ved universiteter i Latin-Amerika. Noen av avtalene tilbyr et begrenset antall plasser med fritak for skolepenger mens det andre steder kreves skolepenger. Antallet friplasser kan variere noe fra år til år. Dette baserer seg på balansen i utveksling mellom NTNU og partneruniversitetene. Lånekassen gir støtte til å dekke skolepenger og du kan også søke NTNU-stipend gjennom Internasjonal seksjon.

Språk

Det er de fleste steder nødvendig med spanskkunnskaper (portugisisk i Brasil) da svært lite undervisning foregår på engelsk. De fleste lærestedene krever dokumentasjon på språkferdigheter.

NTNU-emnene SPA0501 Spansk I og SPA0502 Spansk II gir et godt grunnlag for studier i det spansktalende Latin-Amerika.

Språkbiblioteket på Dragvoll har gratis utlån av språkkurs. Se også siden om språkforberedelser til utlandet.

Sider som tilbyr online språkkurs: spansk, portugisisk

Studiebelastning

For en oversikt over hvilken studiebelastning som tilsvarer 60 norske studiepoeng, se i GNAG databasen

Merk at første året av en høyere utdanning i LA godkjennes ikke som høyere utdanning i Norge, men deretter godkjennes høyere utdanning etter tid-for-tid-prinsippet.

Akademisk kalender

Semestrene går fra mars til juli og fra august til desember

Land hvor NTNU har samarbeidsavtaler

Under følger en oversikt over hvilke land og læresteder NTNU har avtale med, samt litt praktisk informasjon om noen av landenes utdanningssystem.

Argentina

Semestrene i Argentina går fra mars-juli og august-desember. Skolepengene er på cirka 50.000-70.000 per år, men hvis det er avtale mellom universitetet og NTNU kan du få fritak for disse. Det må i hvert tilfelle betales en studieavgift.

Karaktersystemet består av tall fra 0 til 10 hvor 10 er best og 4 er laveste ståkarakter.

Brasil

Semestrene i Brasil varer fra mars-juli og august-desember. De offentlige universitetene er gratis, mens de private tar skolepenger. Det er fritak for skolepenger hvis det er avtale mellom NTNU og universitetet. Det må betales en studieavgift.

Karaktersystemet går fra 0 til 10 eller 0 til 100. 10 og 100 er beste karakter, og laveste ståkarakter er henholdsvis 6, 5, 60 eller 50. Det forekommer også andre systemer, som bokstavkarakterer eller beskrivende karakterer som Miuto Bom (veldig bra), Bom (bra) og så videre.

Systemene for studiepoeng varierer en del. Fulltidsstudier krever vanligvis 25-35 poeng per semester.

Chile

Semestrene i Chile går fra mars-juli og august-desember. Skolepengene ligger på ca. 50.000 på bachelornivå per år, og 70-80.000 på masternivå. Ved avtale mellom NTNU og universitetet kan en få fritak for skolepenger, men du må betale en studieavgift.

Karaktersystemet går fra 4.0 til 7.0, hvor 4.0 er laveste ståkarakter. Det finnes også et system fra 1-100, noen ganger med korresponderende bokstavkarakterer, hvor 100 er beste karakter og 50 er laveste ståkarakter.

Ecuador

Mexico

Nicaragua 

Peru

Venezuela

 • Universidad Simón Bolívar

Visum

Se Utenriksdepartementets landsider og søk opp det aktuelle landet du ønsker å reise til. Visum må som regel søkes om på forhånd og det anbefales å ta kontakt med det aktuelle landets ambassade i Norge eller nærmeste ambassade i annet land for å starte prosessen med visumsøknad tidlig.

Det kreves ofte legeattest, vandelsattest/politiattest med apostillestempel fra fylkesmannen, fødselsattest, opptaksbrev fra lærestedet etc. Pass må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.

 • Argentina
  • De fleste drar på turistvisum (3 mnd.) og søker om studentvisum etter ankomst
  • Kan søke på forhånd via den argentinske ambassaden i Oslo - enoru@online.no
 • Brasil
  • Søk på forhånd via den brasilianske ambassaden i Oslo
 • Chile
  • Søk på forhånd via det chilenske konsulatet i Oslo
 • Ecuador 
 • Peru – ingen ambassade i Norge, nærmeste er i Tyskland
 • Mexico
 • Venezuela

Søknadsfrister

Se vår side om søknadsfrister.

Tilrettelegging

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger du veiledning til utenlandsstudier i Latin-Amerika? Ta kontakt med en veileder for utenlandsstudier.