Wikier

Søk om...

Sykdom under forskningstermin

Blir du syk i utlandet er det viktig at du har fått med deg de rettighetene du har i norsk folketrygd. Da er du sikret nødvendig helsehjelp.


English version - Illness during sabbatical

Temaside om forskningstermin | Sider merket med forskningstermin


Før du reiser

Når du oppholder deg over lengre tid i utlandet har du ikke automatisk de samme rettighetene i folketrygden som når du er i Norge. I noen tilfeller må du søke om fortsatt medlemskap i folketrygden.

Sjekk om du beholder medlemskapet i folketrygden, hvis ikke:

  • søk om medlemskap i folketrygden
  • søk om å få med deg permisjonsrettigheter

Begge søknader sendes til NAV Oppfølging utland.

Rettighetene når du er i utlandet kan likevel være begrenset, det kan være at du trenger en privat reiseforsikring i tillegg.

Helsetrygdekort

Oppholder du deg i et EØS-land/Sveits og er medlem av norsk folketrygd, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdekort. Kortet gir deg rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Bestill europeisk helsetrygdekort.

Har du spørsmål om dekning av helsetjenester, kontakt

Fra utlandet når du HELFO:

  • Telefon: 00 47 33 51 22 80
  • Telefaks: 00 47 33 51 22 89

Hvis du blir syk

  • Ved sykemelding fyller du ut egenerklæringsskjema hos NAV, enten digitalt eller på papir. Legeerklæring må vedlegges. Du må også informere din leder snarest mulig ved sykdom. Dette gjør du ved å sende e-post om at du er sykemeldt, og du bør helst legge ved legeerklæringen (husk å kryptere e-posten som "fortrolig".) Husk å føye til at du har sendt inn egenerklæringsskjema.
  • Ved kortere sykdomsfravær registrerer du fraværet i Selvbetjeningsportalen. Se veiledning: Søke om fravær (dfo.no)

Utgifter til behandling i utlandet

Blir du syk i løpet av utenlandsoppholdet vil du få dekket kostnadene dine til helsetjenester. Dette gjelder også medfølgende familiemedlemmer som er medlem av norsk folketrygd.

Merutgifter til medisinsk hjelp utenfor det offentlige helsevesen dekkes kun i de tilfeller det oppstår behov for akutt hjelp og i tilfeller hvor forsvarlig behandling ikke kan gis i det offentlige helsevesen.

Du må selv betale behandlingsutgiftene og kreve refusjon fra NAV internasjonal (skjema som må fylles ut). ”Krav om refusjon av utgifter til sykebehandling i utlandet”. Foreldelsesfrist for fremsettelse av refusjonskrav er 6 måneder.

Krav om refusjon for viktige legemidler settes frem på blankett SBL 010, ”Godtgjørelse av VIKTIGERE LEGEMIDLER”. Kvitteringer for betalt behandling må medfølge refusjonskravet.

Ved høye behandlingsutgifter, for eksempel ved sykehusinnleggelse, kan blankett SBL 002 sendes til arbeidsgiver for forskuttering av beløpet.

Forlengelse av forskningstermin

Blir du syk over en lengre periode kan du søke om å få forlenget forskningsterminen. Forlengelsen av forskningsterminen skal skje umiddelbart etter opprinnelig termin og ikke periodevis i etterkant.

Avbryte forskningstermin på grunn av sykdom

Dersom du må avbryte forskningsterminen på grunn av sykdom, fødsel eller lignende, kan du søke om å få gjennomføre forskningsterminen på et seinere tidspunkt.