Wikier

Studiehåndbøker...

Studieplaner for MH-fakultetet

Her finner du studieplanene for medisinstudiet, bachelorprogram, masterprogram og enkelte videreutdanninger ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) for studieåret 2017/2018. Se også studieplanene for inneværende studieår

Gjøvik

Trondheim

Ålesund 

Tidligere studiehåndbøker fra Det medisinske fakultet (DMF)

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011 

Studiehåndbøker fra tidligere Fakultet for helse- og sosialvitenskap (FHS), HiST

Her finner du eldre studieplaner og emnebeskrivelser for studieprogrammene ved det som før fusjonen med NTNU het Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Dette gjelder studieprogrammene audiologi, barnevernspedagog, ergoterapi, fysioterapi, radiografi, sosialt arbeid - sosionom, sykepleie og vernepleie, samt masterprogram og videreutdanninger.