Wikier

Student ved IDI

Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI

På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI).

Ser du etter noe annet? Se sider merket med IDI | Se sider merket med BIDATA | Se sider merket med BDIGSEC | Se sider merket med BIT | Se sider merket med MTDT | Se sider merket med MIDT | Se sider merket med MSITSe sider merket med ITMAIKTSA

 

Studenttillitsvalgte

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og klassetillitsvalgte (KTV).

Studentene velger hvert år to ITV-er som deltar i alle våre organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. ITV-ene er tilknyttet Studentrådet ved IE.

Instituttillitsvalgt (ITV)

På IDI har vi normalt sett fire instituttillitsvalgte; IKT-studier i Gjøvik, Informatikk, Datateknologi, IKT-studier i Trondheim 

Ta kontakt med ITVene på ie-idi@studentrad.ntnu.no.

Programtillitsvalgte (PTV)

En programtillitsvalgt er studentenes stemme i studieprogramrådet for sitt program.

Klassetillitsvalgt (KTV)

En klassetillitsvalgt er klassens stemme på semestermøter med instituttet.
Representanten bringer også videre saker fra klassen til ITV-ene.

Klassetillitsvalgten velges i 1. år av ITV-ene. KTV-en innehar vervet gjennom hele studiet.

Oversikten gjelder for studieåret 2023/2024

Gjøvik

Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Dataingeniør (BIDATA) 1. år Velges høsten 2023 Velges høsten 2023
Dataingeniør (BIDATA) 2. år Marie Skamsar Aasen Iver Lieberg Stieng
Dataingeniør (BIDATA) 3. år Nicolai Andre Olsen Joachim Olerud Milward
Programmering (BPROG) 1. år Velges høsten 2023 Velges høsten 2023
Programmering (BPROG) 2. år Khai Duong Oliver Tangen
Programmering (BPROG) 3. år Aksel Matashev Noah Bjerkli Aanonli

 

Trondheim

Studieprogram År Tillitsvalgt Vara
Datateknologi, 5-årig master (MTDT) 1. år Stine Gaaseide
Datateknologi, 5-årig master (MTDT) 2. år Nora Ytterbø
Datateknologi, 5-årig master (MTDT) 3. år Erlend Veire
Datateknologi, 5-årig master (MTDT) 4. år Camilla Brun Frost Casper Faarlund
Datateknologi, 5-årig master (MTDT) 5. år Elisabeth Doan Marit Lindstad
Datateknologi, 2-årig master (MIDT) 1. år Henrik Larsen
Datateknologi, 2-årig master (MIDT) 2. år Erik Storås Sommer
Dataingeinør (BIDATA) 1. år Velges høsten 2023
Dataingeinør (BIDATA) 2. år
Dataingeinør (BIDATA) 3. år

Digital samhandling (ITMAIKTSA) 1. år Velges høsten 2023 Velges høsten 2023
Digital samhandling (ITMAIKTSA) 2. år Anna Pavelsen Sæther Julie Morønning Stabell
Informatikk, bachelor (BIT) 1. år Brage Andreas Hoven
Informatikk, bachelor (BIT) 2. år Johanne Burns Bergan
Informatikk, bachelor (BIT) 3. år Johannes Meldal
Informatikk, master (MSIT) 4. år Velges høsten 2023
Informatikk, master (MSIT) 5. år Henrik Giil Liisberg
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC) 1. år Velges høsten 2023 Velges høsten 2023
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC) 2. år
Digital infrastruktur og cybersikkerhet (BDIGSEC) 3. år
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 1. år Velges høsten 2023 Velges høsten 2023
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 2. år Ingrid Helene Skorge Berntsen
Digital forretningsutvikling (ITBABEDR) 3. år Hallvard Horgen

 

 

Kvalitetssikring

IDI følger NTNUs kvalitetssikring av utdanning og bruker også noen lokale løsninger for å sikre direkte tilbakemeldinger fra våre studenter.

Finn og les emnerapporter, referansegrupperapporter, studieprogramrapporter i dokumenthåndteringsverktøyet for kvalitetssikring av utdanning.

Semesterundersøkelsen

Siden høsten 2010 har vi hvert semester gjennomført en studentundersøkelse
hvor vi inviterer alle våre studenter til å gi oss direkte tilbakemeldinger.

Målet er å kartlegge hvordan studentene opplever vår undervisning,
studieveiledning, studietilbud og studiemiljøet. Alle besvarelser behandles anonymt.

Undersøkelsen oppfølges av instituttledelsen og instituttets studieprogramråd;

 

Semestermøte i Trondheim

På semestermøtet i Trondheim deltar representanter fra ledelsen og administrasjon på IDI, studentenes klasse- og institutt-tillitsvalgte og ledelsen i linjeforeningene AbakusOnline og TIHLDE.
Semestermøtet benyttes som et forum for å snakke om studiekvalitet, utveksling av ideer og planer, og samarbeid.