Wikier

Innsida meldinger

Skriv melding - Innsida

Under får du hjelp til å skrive en nyhetsmelding til en eller flere mottakere. Du kan poste meldinger til de fleste kanaler du abonnerer på, med unntak av meldinger til hele NTNU.

English version - Post a message on Innsida

Sider om kommunikasjon | Sider merket med meldingssystemet

Sjekk også ut kursmaterialet om meldingssystemet fra Nettskolen 2020 (krever pålogging)

Ny melding

 1. Klikk på blyant-symbolet for å opprette ny melding
 2. I mottakerfeltet taster du navnet på kanalen(e) du vil publisere meldingen din til. Kun kanalene du har rettigheter til å skrive til – både åpne kanaler og kanaler du administrerer – finnes i listen når du klikker i mottakerfeltet.
 3. Skriv en konkret tittel der du får fram det viktigste i saken og legg til innhold.
 4. Bilder og vedlegg legges til via knappene i verktøylinje (4)
 5. Legg til relevante tagger (5)
 6. Klikk Publiser melding når du er ferdig (6).

Tips:

 • Skriv meldingen slik at den viktigste informasjonen kommer først. (Flere skrivetips)
 • En presis og god overskrift er gull verdt.
 • Bruk overskrifter i meldingen til å dele opp innholdet. Du finner overskriftsalternativer i nedtrekksmenyen merket Overskrifter.
 • Er dette e arrangement eller hendelse? Klikk «Vis flere felter»

Send til flere kanaler samtidig

Du kan sende én melding til flere kanaler samtidig ved å tilføye flere kanaler i mottakerfeltet. Dersom meldingen din er relevant for både ansatte og studenter, kan du legge til både et institutt og de aktuelle studieprogramkanalene i mottakerfeltet (se eksempelet under).

Du kan ikke endre det som står i mottakerfeltet etter at meldingen er først publisert, men du kan dele den originale meldingen med andre. Se del en melding.

Formatteringsmuligheter

Knapper

Bruk muligheten for handlinger som for eksempel "meld deg på," eller "last ned".

 1. Merk teksten du vil lenke fra, og opprett en lenke på vanlig måte
 2. Plasser markøren i lenken
 3. Klikk på nedtrekksmenyen for stilarter og velg enten action-primary eller action-secondary

Legge til bilder

E-læring: Legge inn bilder i melding (NTNU Hjelp på YouTube).

Bilder i meldinger må ikke være større enn 840 pixler i bredde. Du må derfor justere ned bildestørrelsen til 840 piksler i bredde før du laster bildet opp i meldingen. Du kan bruke et enkelt bilderedigeringsprogram, som Bilder-appen (Microsoft) som følger med pc, SnagIt, Photoshop eller annet.

 1. Klikk på bilde-ikonet i verktøylinjen.
 2. Last opp bildet (png, jpg, gif) fra din maskin. Trenger du et bilde? Se Bilder fra NTNU til nedlasting.
 3. Klikk «OK».

Tips / Etterjustering

 • Klikk på stjernesymbolet og velg På linje om du har et bilde som ikke bruker hele bredden av meldingen og ønsker at bildet skal stå ved siden av teksten.

Bildetekster

For Innsida 2.5: Høyreklikk på bildet du har lagt til > Velg Image > Hake av for "Show caption". Deretter vil du se en felt under bildet i editoren, hvor du kan skriv inn bildeteksten din.

For Innsida 2.0: Merk at bildetekst i utgangspunktet på Innsida 2.0 kun fungerer for breddebilder som dekker hele spalten i meldingen. Slik går du fram: Skriv inn bildeteksten under bildet du skal ha teksten til. Marker bildeteksten og klikk på stiler i verktøylinja. Velg image-caption-NTNU.

Video i meldinger

Når du vil gjenbruke eksisterende videoer:

Slik bygger du inn videoer fra YouTube og Facebook i meldingen din (Oppskrift starter på slide nr 50).

Når du har filmet noe selv:

 1. Last opp videoen din til Youtube. Dersom det er en film som er laget på vegne av NTNU skal videoen lastes opp til NTNUs Youtube-konto. Brukernavn og passord kan fås ved å kontakte kommunikasjonsavdelingen.
 2. Last opp videoen i NTNU Box dersom den kun er til internt bruk.
 3. Finn frem filmen din på Youtube/Box
 4. Finn embedded lenke på Youtube/Box
 5. Endre høyde og bredde på videoen. Sett bredde til å være 580px, høyden justeres automatisk slik at formatet beholdes.
 6. Kopier embedded lenke fra Youtube/Box inn i meldingen.

Ekstra felter for meldinger om arrangement

Bruk knappen «Vis flere felter» under kalenderikonet til høyre når du informerer om seminar, frister og møter, bl.a. Disse ekstra feltene gjør det mulig å publisere arrangement til Innsida, m.m. – både som nyhetsmelding og som kalenderhendelse. Legg inn når en hendelse faktisk finner sted. Misbruk av tid- og datofeltene fører til støy i aktivitetsoversikter og misvisende kalenderføringer.

Avmerkingsboks for «Aktivitetskalender» brukes IKKE på meldinger du vil holde internt.Kryss av kun dersom du vilgjøre aktiviteten synlig også på åpne nettsider. Mer om dette under.

Vedlegg (maks 5 MB)

Det er en begrensing på 5MB for vedlegg og bilder i meldinger. Dersom du har behov for å dele en fil som er større en 5MB er det best å legge det ut på en felles filområde eller webserver som målgruppen din har tilgang til.

 1. Klikk på opplastingsfil-ikonet i verktøylinjen.
 2. Dra dokumentet ditt inn i boksen, eller klikk for å laste opp fra din maskin.
 3. Klikk på dokumentets navn for å kunne redigere lenketeksten.

Støttede filformater

Disse filformater er støttet for meldinger (Meldingstjeneste)

 • pdf
 • odt
 • doc og docx (bruk helst pdf)
 • ppt (bruk helst pdf)
 • xls
 • jpg
 • png
 • gif

Noen filflromater blir ikke støttet, bl.a.: zip, exe, txt, rtf

PDF er foretrukket for vedlegg

Det er hensiktsmessig at vi gjør dokumenter tilgjengelige i filformatet PDF, en filforformat som er relativt plattformuavhengig.

Hvorfor? Dersom dine lesere jobber du med Linux eller Mac kan det være vanskelig eller umulig å åpne filer som er laget på Windows, og omvendt. Det gjelder spesielt for ppt, doc, og docx filer som lesere ikke skal redigere selv. Lesere benytter også lesebrett i økende grad. De aller fleste lesebrettene har i dag støtte for lesing av PDF.

Se også:

Redigering, sletting og kommentarer

Etter at du har publisert meldingen din, er det flere verktøy tilgjengelig i verktøylinja nederst i meldingen

 1. Antall kommentarer til meldingen. Kommentarene kommer opp automatisk når du åpner en melding. For å skjule meldingene, trykk på ikonet.
 2. Antall "Liker" på meldingen.
 3. Statistikk. Trykk på for å få antallet som har lest og antallet potensielle lesere til meldingen.
 4. Bruk denne for å republisere meldingen i en annen meldingskanal.
 5. Del meldingen med direktelenke.
 6. Skriv ut meldingen.
 7. Hvor mange kanaler meldingen er krysspublisert i. Trykk på ikonet for å se hvilke meldingskanaler meldingen er publisert i.
 8. Rediger meldingen. Kommer kun opp om det er din egen melding eller du har utvidede rettigheter.
 9. Slett meldingen. Kommer kun opp om det er din egen melding eller du har utvidede rettigheter.

Fjerne melding fra egen nyhetsstrøm

Søppelbøttesymbolet fjerner en melding fra din egen nyhetsstrøm på Innsida. Har du brukt denne for å skjule en melding fra nyhetsstrømmen, må du gå inn i "Skjulte innlegg" for å finne den igjen.


Innhold som gjelder fra 1. juli 2024

Her får du veiledning til hvordan skrive meldinger på Innsida. Du kan publisere meldinger i kanaler du har skrivetilgang til.

Ny melding

Før du starter bør du ha tenkt gjennom innholdet. Tenk klarspråk og del gjerne opp teksten slik at den blir effektiv å lese. En god og informativ tittel er viktig.

Hvis du har kladdet teksten i Word, bruker du funksjonen Tx i teksteditoren for å unngå å dra med deg kode fra Word som ødelegger formatteringen.

Enkel melding med kun tekst

 1. Klikk på Ny melding i venstre meny
 2. Skriv inn navnet på kanalen(e) du vil publisere til
 3. Skriv en informativ tittel og legg inn innhold
 4. Legg til relevante tagger
 5. Klikk Publiser melding

Hvordan bruke teksteditoren

Leserne våre blir alltid glade for meldinger som er tydelig og godt designet. Det er enkle grep som skal til, og her ser du hvordan teksteditoren fungerer:

skjermdump av teksteditoren i meldingssystemet

 • Piltaster: Angre/utfør likevel
 • Paragraf: Markér mellomtittelen og velg Overskrift 2 (og eventuelt Overskrift 3 for nivå under)
 • B: Marker tekst som Bold. Brukes når du skal utheve tekst, men aldri på mellomtitler, her bruker du Paragraf.
 • I: Marker tekst som kursiv. Husk at kursiv er vanskelig å lese på skjerm, så det bør brukes på enkeltord eller korte setninger.
 • Reduser og øk innrykk: Flytter teksten ut fra kanten, eller tilbake. Brukes sjelden.
 • Tx: Fjerner formatteringer. Brukes hvis du har limt inn tekst fra et tekstbehandlingsprogram
 • Punktliste og nummerliste: For opplisting av innhold.
 • Tabell: 1) Velg antall rader og kolonner, 2) Klikk på tabellen og velg Tabellegenskaper, 3) Klikk på Vis bildetekst for å legge til tittel på tabellen og velg Klasse (det vil si type stil) som du ønsker. Stilen NTNU Light gir deg en tabell der øverste rad har bakgrunnsfarge.
 • Sitat: Hvis du ønsker å fremheve tekst, som for eksempel sitat, markerer du teksten og velger sitatikonet.
 • Lenke og vedlegg: Marker tekst og legg inn lenke eller last opp vedlegg. Selve lenketeksten bør være informativ. Les mer om vedlegg i kapittelet Tips og triks.
 • Bilde: Her kan du enten legge inn urlen til et bilde som ligger på nett og som du har rettigheter til, eller du kan laste opp et bilde. Husk å beskrive bildets innhold
 • Video: Her kan du enten legge inn en lenke til videoen, eller bygge inn (embedde) koden til videoen. Se mer informasjon om video i dette kapittelet lenger ned på sida.

Andre funksjoner i teksteditoren

De fem siste funksjonene i teksteditor-rekka er lite brukt. Disse er:

 • Hevet og senket skrift
 • Horisontal linje
 • Spesialtegn
 • Kildekoden

Kalenderhendelse

Du kan lage en melding som kalenderhendelse. Den kan enten være lukket og ligge tilgjengelig i de meldingskanalene du publiserer i, men du kan også gjøre den eksternt tilgjengelig på NTNUs eksterne arrangementkalender.

Slik lager du en kalenderhendelse

Tips og triks

Råd for hvordan optimalisere innholdet.

Meldinger på engelsk

Hvis du har internasjonal målgruppe følger du samme oppskrift, men skriver:

 • I tittelfeltet skiller du norsk og engelsk tittel med skråstrek: Tittelen på norsk / Tittel på engelsk
 • I starten av meldingen skriver du: For english version, see below
 • Så legger du engelsk tekst nederst i meldingen

Bilder

Et godt bilde er et stort pluss! Hvis du ikke har et selv, kan du finne gode bilder i NTNUs bildebank. Husk å sjekke rettigheter til bildet. Legg aldri inn bilder med (mye) tekst. For det første blir det ofte ikke lesbart på mobil, for det andre så skal vi følge norsk lov og sikre at innhold er tilgjengelig for alle.

Bildetekster

Høyreklikk på bildet du har lagt til → Velg Image → Hake av for "Show caption". Deretter vil du se en felt under bildet i editoren, hvor du kan skrive bildeteksten din.

Video

Via avspillerikonet i teksteditoren kan du legge til video. Dette kan du gjøre på to måter:

 • Legge inn lenke via Generelt
 • Legge inn innbyggingskode via Inkluder

Se nettsiden Publisere video i melding for detaljert info.

Lage handlingsknapp

 • Marker teksten som skal være lenke (bør være kort og beskrivende tekst) og legg inn lenka.
 • Klikk på Paragraf og velg Lenkeknapp.

Slik ser en handlingsknapp ut. Knappen er sort og blir blå når du peker på den.

Illustrasjon av hvit, avrundet handlingsknapp med blå tekst

Vedlegg

Det er en begrensning på 5MB på vedlegg og bilder. Har du større filer, bør du legge disse på et filområde eller en webserver og så lenke opp i meldingen. Vi anbefaler å bruke pdf, som er et relativt plattformuavhengig format.

Disse filformater er støttet for meldinger på Innsida

 • pdf
 • odt
 • doc og docx (bruk helst pdf)
 • ppt (bruk helst pdf)
 • xls
 • jpg
 • png
 • gif

Kommentarer, likes og statistikk

Kommentarer og likes: Hvis noen kommenterer vil du få varsel i venstre meny. Klikk deg inn på meldingen og du vil kunne lese kommentarer. Du vil også se antall som har likt meldingen.

Statistikk: Klikk på de tre prikkene nederst i meldingen din og se statistikken. Vi gjør oppmerksom på at potensielle lesere kan være for høyt siden data hentes fra personalsystemet der ikke alle personer nødvendigvis er avsluttet.

Se også

Få tilgang til å krysspublisere meldinger til flere kanaler. For kommunikasjonsmedarbeidere og andre som skriver mange meldinger.

Kontakt