Wikier

Søk stipend og legater fra NTNUs fondsstyre

Ansatte og studenter kan søke om faglig, vitenskapelige og diverse andre stipend via nettsiden unifor.no. Fellesstyret for NTNUs stiftelser har i overkant av 30 stiftelser, fond og legater som du kan søke pengestøtte hos.

In English: Apply for funds and scholarships from NTNUs foundation board


Ser du etter noe annet? Se samleside om forskningsmidler | Sider merket med stipend

Er du student som skal studere i utlandet? Slik finansierer du utenlandsstudiene dine.


Søknadsfrister

Samtlige stiftelser lyser ut midlene 1. februar. Søknadsfristen er satt til 1. mars. Unntaket er Legat til Henrik Homans minne (reisestipend for siv.ing og siv-ark-studenter) som også lyses ut 1. september med søknadsfrist 1. oktober.

Oversikt og søknader i fond- og legatdatabasen

Her finner du oversikt og mulighet for å søke pengestøtte via Unifors nettsider

Du må velge NTNU som institusjon for å finne stiftelser, stipend og legater NTNU-ere kan søke på. Merk at du må opprette en brukerkonto på unifor.no for å kunne søke om midler.

Slik forvaltes stipendordningene ved NTNU

Fellesstyret for NTNUs stiftelser administrerer stiftelsene og har ansvar for den endelige tildelingen av stipendene.

Unifor er en forvaltningsstiftelse for fond og legater. Unifor håndterer utlysning, mottak og behandling av søknader. Unifor følger de samme etiske retningslinjer for plassering av midler som Statens pensjonsfond utland.

Årsrapport

Kontakt

Sekretær for styret Gunhild M. Standal, HR- og HMS-avdelingen.