Wikier

Pedagogisk merittering - for ledere

Les om dine oppgaver som instituttleder i en søknadsprosess om pedagogisk merittering, last ned de vedleggsmalene du trenger og få tips til hvordan du kan identifisere aktuelle søkere blant undervisere ved instituttet ditt.


Engelsk versjon: Pedagogical merit - for leaders


Hvorfor er ledere ved NTNU viktig for arbeidet med pedagogisk merittering?

Ledere ved NTNU vil ha en sentral rolle i arbeidet med pedagogisk merittering. Det er viktig at du som instituttleder arbeider for å identifisere aktuelle kandidater og støtter søkere i søknadsprosessen.

Sammen med søker skal du utarbeide en forpliktende plan for hvordan vedkommende kan arbeide med studiekvalitet i sitt fagmiljø hvis hen tildeles status som merittert underviser. 

Se video: Hvordan arbeide for å finne aktuelle kandidater i ditt fagmiljø

Identifisere aktuelle kandidater

Det finnes dyktige undervisere på alle institutt ved NTNU.

I UH-sektoren har det vært en kultur for at forskning har blitt tillagt større verdi enn utdanning, og de gode underviserne har ikke alltid fått oppmerksomhet for arbeidet.

I arbeidet med utdanningskvalitet er det en viktig oppgave for instituttledere å identifisere aktuelle søkere for status som merittert underviser. 

I arbeidet med å identifisere aktuelle kandidater, kan du støtte deg på blant annet:

Leders støtte i søknadsprosessen

God støtte i søknadsprosessen vil være viktig for aktuelle søkere. Det er laget veiledere, maler og webinarer som kan være støtte i søknadsprosessen.

Fakultet og institutt vil også ha en sentral rolle i å tilrettelegge for søkere, for eksempel ved bruk av tidligere meritterte undervisere ved fakultetet som mentorer for søkere. 

Lag en konkret og forpliktende plan

Ett av vedleggene i søknaden for å få tildelt status som merittert underviser er instituttleders brev.

Her skal du som leder sammen med søker utvikle en konkret og forpliktende plan for hvordan instituttet skal benytte søkerens kompetanse hvis hen oppnår status som merittert underviser for å sikre at søknaden forankres i instituttets virksomhet.

Det er utarbeidet mal for brev som du kan laste ned her:

Last ned mal for brev fra instituttleder (DOCKX) | Mal for brev i PDF-format

Alle vedlegg og skjema

Se oversikt over alle vedlegg og skjema på nettssiden for søkere

Kontakt

Har du spørsmål om NTNUs meritteringsordning?

Kontakt oss på e-post: merittering@ntnu.no


Tilbake til forsiden om pedagogisk merittering