Wikier

Panopto...

Panopto integrert i Blackboard

Her kan du finne informasjon om de ulike integrerte Panopto-løsningene i Blackboard.

English version: Panopto integrated in Blackboard

Panopto integrert i Blackboard

Emnerom i Blackboard har flere integrerte Panopto-løsninger. Med disse kan du kan publisere videoer fra en hvilken som helst mappe du har tilgang til, inkludert emnets egen Panopto-mappe, direkte i Blackboard.

Panopto Video Embed

Med Panopto Video Embed kan du publisere et opptak direkte i et emneområde i Blackboard. Studenter kan da se videoen direkte inne i emneområdet.

Bildet viser menyen for å bygge innhold i et innholdsområde i et Blackboard emnerom. I øvre midt-del av bildet er "Bygg innhold"-knappen fremhevet, og "Panopto Video Embed" pekes på i nedre høyre hjørne.
Først, naviger til innholdsområdet du ønsker å publisere videoen/opptaket, og klikk på *Bygg Innhold (1). Velg så Panopto Video Embed (2).

Brukergrensesnittet for Panopto Video Embed er vist, hvor det pekes på mappemenyen i øvre midtdel av bildet. Nedenfor denne vises opptakene tilgjengelige i mappen, med en huk-av knapp til venstre for hvert opptak. I nedre høyre hjørne pekes det på "Insert Video"-knappen.
Nå kan du velge opptaket du vil publisere. I utgangspunktet får du opp opptakene i emnemappen, men du kan bla gjennom og velge andre mapper ved å åpne mappemenyen (3). Når du har valgt rett mappe, huker du av det ønskede opptaket (4) og trykker på Insert Video (5).

Panopto Video Link fungerer sammenliknbart med Video Embed, men i stedet for en video publiseres det en lenke som leder til videoen.

Bildet viser menyen for å legge inn verktøy i et innholdsområde i et Blackboard emnerom. "Verktøy"-knappen er i øvre høyre hjørne, og ved å klikke på denne får man en nedtrekksmeny som inkluderer "Panopto Video Link" under denne.
Igjen navigerer du først til innholdsområdet du vil publisere lenken. Gå så til Verktøy (1) og velg Panopto Video Link (2).

På bildet vises brukergrensesnittet for å legge inn Panopto Video Link. Mappemenyen står øverst i grensesnittet, og opptaket velges i menyen rett under denne. Under her igjen er det et skrivefelt hvor man kan skrive inn en tittel som skal vises i lenken, og atter et under denne hvor en beskrivelse kan skrives.
Så velger du mappen opptaket ligger i (3) og deretter selve opptaket (4). Du kan også gi innholdet en mer passende tittel (5) ved behov og en kort beskrivelse (6)av videoen. Husk at tittel og beskrivelse er den eneste informasjonen studentene får se om opptaket før de klikker på lenken, så sørg for at disse er beskrivende. Når du er ferdig, klikker du på Submit (7).

Hjelp og Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte (SLS) for pedagogisk støtte med publisering av Panopto-innhold i Blackboard. Ta kontakt via NTNU hjelp.

Denne siden var skrevet og vedlikeholdes av Seksjon for Læringsstøtte.