Wikier

Panopto...

Panopto - for studenter

English version: Panopto - for students

== Panopto player - Oversikt #==

 1. Når du ser et opptak i Panopto Player vil det se slik ut:


  1: Infobar. Viser navn/dato på opptak og hvilken mappe det tilhører. Her finner du også hjelp-menyen samt muligheten for å logge ut av Panopto.

  2: Hovedvideo og/eller lyd. Dette vil vanligvis være video av foreleser.

  3: Søkefelt. Her kan du søke etter nøkkelord i opptaket. All tekst du ser eller hører i opptaket vil være søkbart, så lenge opptaket er definert som tilgjengelig for din bruker.

  4: Meny for innhold, undertekster, diskusjoner, notater og bokmerker. Se mer info om disse lenger ned.

  5: Sekundærvideo, f. eks PowerPoint eller skjermbildeopptak. Her kan det være flere kilder å velge mellom, du vil da få opp knapper til høyre for "Quality"-knappen hvor du kan hoppe mellom kildene. Disse vil være merket med "Camera" eller "Screen", avhengig av hva slags kilde det er snakk om. I noen tilfeller kan denne funksjonen være låst av den som har lastet opp videoen, det kan spesielt skje i tilfeller hvor videoskaperen vil at man skal kun se en av kildene på et bestemt tidspunkt.

  6: Videospillerkontroll. Knapper for play/pause, lyd, undertekster, avspillingshastighet, kvalitet og valg av sekundærvideo (i de tilfeller man kan velge mellom flere).

  7: Miniatyrbilder fra videoen, med tidspunkt.

Panopto player - Contents/Captions/Discussion/Notes/Bookmarks

 • Contents: Viser en oversikt over innholdet i opptaket. Hvis opptaket inneholder slides fra PowerPoint/Keynote vil disse listes opp her med tittel og tidspunkt. Ved å klikke på de forskjellige titlene kan du hoppe direkte til det punkt i opptaket hvor slide vises. Eventuelle quiz i opptaket vil også listes her.
 • Captions: Undertekster. Her listes alle undertekstene samt tidspunkt for disse. Som ved contents er disse klikkbare, så du kan klikke deg frem til det punkt i videoen hvor spesifikke ting blir sagt. Denne funksjonen vil kun vises om den som har lastet opp opptaket har tekstet videoen.
 • Discussion: Her kan seere legge igjen spørsmål eller kommentarer til opptaket. Merk at disse vil vises offentlig. Hvis man lager et innlegg i discussions vil man ha mulighet til å redigere eller slette dette i ettertid. Mer info om discussions finner du her (engelsk).
 • Notes: Her kan du skrive ned eventuelle notater du har angående opptaket. Notater blir tilknyttet tidspunkt i opptaket, dette bestemmes av hvor i opptaket du er når du skriver selve notatet. Mer info om notater finner du her (engelsk).
 • Bookmarks: Bookmarks lar deg lagre tidspunkt i forskjellige videoer du ønsker å gå tilbake til ved et senere tidspunkt. Mer info om bookmarks finner du her (engelsk).

Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med Panopto. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

2372 Visninger
Målgruppe: Studenter Tema: Undervisning