Wikier

Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte

På denne siden finner du som hovedansvarlig informasjon om hvordan du oppretter en Inspera Assessment-prøve som ikke er knyttet til FS.

English version: This article only exists in Norwegian

Temaside om administrere eksamen | Temaside om gjennomføre emneSider merket med eksamen

Logg inn Inspera Anbefalte nettlesere: Google Chrome og Mozilla Firefox.

Det er mulig å opprette prøver i Inspera Assessment som ikke skal knyttes til FS, såkalte Inspera Assessment-prøver (IA-prøver). Slike IA-prøver kan være nyttige for faglærere som får mulighet til å forberede studentene på hvordan en digital eksamen i sitt emne kan se ut, i tillegg til å teste ut hvilke oppgavetyper som fungerer best. Det kan også være nyttig for studentene å få en mer fagnær forberedelse til digital eksamen.

En IA-prøve kan også brukes internt blant ansatte, blant annet for å gi administrativ ansatte et innblikk i den digitale eksamensprosessen fra alle sider. Det vil da være mulig å ta eksamen som student, samtidig som man er både hovedansvarlig og sensor.

Opprette en Inspera Assessment-prøve

For å opprette en IA-prøve går du til "Prøver", velger "Prøver" og klikker "Ny prøve". Velg "Inspera Assessment".

Du kommer nå til prøveoppsettet. Gi prøven et navn (f.eks. PRØVEEKSAMEN Emnekode Emnenavn Årstall Termin), startdato og -tidspunkt og sluttdato og -tidspunkt. Du må også knytte et oppgavesett til prøven på samme måte som for en ordinær digital eksamensgjennomføring.

Legge til kandidater

Når du oppretter en IA-prøve blir det ikke hentet kandidater fra FS. Du må derfor generere kandidater manuelt.

Klikk på "Redigere".

Klikk deretter "Legg til" og velg "Engangsbrukere".

Her kan du få Inspera til å lage et antall engangsbrukere som kun skal brukes til denne prøveeksamenen ved å klikke generer kandidater automatisk.

Skriv inn eller bruk pilene til å velge antall kandidater som skal genereres. Klikk deretter "Generer kandidater" og "Save".

Nå er det også blitt generert brukernavn og passord for disse kandidatene som du kan hente ut ved å klikke på pila ved siden av antallet kandidater. Da får du opp en oversikt over alle brukernavn og passord som du kan laste ned og skrive ut~/formidle til kandidatene som skal ta prøveeksamen.

Prøveinnstillinger

Når du har generert kandidatene, kan du sette de innstillingene du ønsker på prøven. En mer utfyllende forklaring av de ulike innstillingene finner du på wikisiden Opprette prøve i Inspera Assessment.

Sikkerhet

Dersom IA-prøven skal gjennomføres i Safe Exam Browser (SEB) må du som hovedansvarlig være obs på både SEB-passord og Hendelsespassord. De som skal gjennomføre eksamen trenger SEB-passordet for å få tilgang til eksamen, mens hendelsespassordet kun brukes i tilfeller der en kandidat faller ut eller kastes ut av SEB.

Gjennomføring

En IA-prøve kan også brukes for å forberede studentene på hvordan det å levere håndtegninger på Scantron-ark fungerer. Dersom dette er ønskelig, kan du som hovedansvarlig huke av for "Aktivér håndtegninger (Scantron)". Ta kontakt med Eksamenskontoret hvis dere ønsker å bruke reelle Scantron-ark under gjennomføringen av en IA-prøve. Vi presiserer at vi ikke tilbyr scanning av ark i etterkant av en slik gjennomføring.

Arbeidsflyt for sensor

Å gjennomføre en IA-prøve kan også være med å vise hvordan de ulike innstillingene for arbeidsflyt for sensorer påvirker sensurprosessen. Vi anbefaler å prøve seg litt fram for å finne ut hvilken kombinasjon av innstillinger som passer best. Disse innstillingene kan også endres etter at prøven er gjennomført.

Når du har satt innstillingene du ønsker kan du gå videre til "Design". Her kan du sette innstillinger som regulerer visningen og mulighetene i oppgavesettet. Disse er nærmere beskrevet på wikisiden Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment. Til slutt må du definere karakterskala for prøven i "Vurderingsinnstillinger". Dette må du gjøre selv om prøveeksamen ikke skal sensureres i etterkant. Når du har lagt inn en karakterskala kan du aktivere prøven. Prøven vil da være synlig for de kandidatene som er lagt til prøven og åpne på starttidspunktet, akkurat som en ordinær prøve.

Kontakt

E-post: digitaleksamen@sa.ntnu.no

Telefon: 73 59 66 00