Wikier

Leganto - digitale pensumlister

Leganto er et verktøy for enkelt å lage, redigere og publisere digitale pensumlister. Integrering mot Blackboard og bibliotekets søketjeneste (Oria) gjør arbeidet med å finne pensumlister og tilgjengelige fagressurser enklere for både faglærere og studenter.

English version: Digital reading lists 

Wikiside om Pensumforberedelse


Person som arbeider på laptop med lilla sky med læringsressurser over

Hva er Leganto? 

Leganto er et nettbasert verktøy for studenter, forelesere og bibliotekarer, knyttet til Blackboard og søketjenesten Oria. De fleste universitetsbibliotek i Norge har nå tatt i bruk dette verktøyet for å lage, publisere og dele digitale pensumlister.

Ved å ta i bruk Leganto kan du blant annet:

 • Begrense pensumlisten til en versjon, endringer vil bli oppdatert automatisk andre steder.
 • Få direkte tilgang til fulltekstartikler og informasjon om bøkene er på hylla i biblioteket.
 • Legge inn direktelenker til artikler og digitale ressurser.
 • Automatisk formattere visningsstiler og enkeltelementer i referansene.
 • Samarbeide om å sette opp pensumlistene.
 • Få bedre oversikt over studentenes bruk av pensumlistene og kommunisere med de.
 • Legge til rette for enkel og mer ryddig kommunikasjon mellom alle involverte aktører.

Ta i bruk Leganto

Kom i gang 

 1. Logg inn i Blackboard
 2. Legg til verktøylenke for Leganto (se videoveiledning under)
 3. Opprett pensumliste
 4. Send til biblioteket for kvalitetssikring og publisering

Veiledninger

Finn pensum-/litteraturlister

Flere emner ved NTNU har allerede tatt i bruk Leganto og publisert sine pensumlister.

Trykte bokutdrag og artikler (kompendier) i pensumlisten

Har du trykte bokutdrag eller artikler du vil ha inn i pensumlisten må disse først klareres i henhold til Kopinoravtalen. Se hvordan her: Inkludere trykte bokutdrag og artikler i pensum.

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.