Wikier

Pensumforberedelse

For faglærere og administrativt ansatte. Student? Se Pensum for studenter

English: Syllabus for employees

Bestill pensumbøker for ditt emne

Pensumbøker bestiller du via e-post til aktuell bokhandel, eller fagperson i bokhandel.

Se kontaktinfo:

Ansatte i Gjøvik sender e-post til Akademika Gjøvik: gjovik@akademika.no.

Ansatte i Ålesund sender e-post til Akademika Ålesund: aalesund@akademika.no.

Registrer pensumlisten digitalt?

Kom i gang med å registrere digitale pensumlister i Blackboard.

Oversikt over alle publiserte digitale pensumlister.

Hvor skal pensumlisten leveres?

Fakultetene har ulik praksis og frister for levering av pensumlister. Kontakt ditt institutt.

Når kan pensumlistene registreres i Leganto?

Så snart emnerommene i Blackboard er tilgjengelige, kan emneansvarlige registrere pensumlister i Leganto fra Blackboard.

Kompendier

Inkludere trykte bokutdrag og artikler i pensum


Har du ønsker til hva som bør finnes på denne siden?
Meld inn dine innspill via NTNU Hjelp.

991 Visninger