Wikier

LaTeX - Installasjon og introduksjon

LaTeX er et tekstbehandlingssystem som formaterer blant annet tekstdokumenter, referanser, formler og tabeller i for eksempel vitenskapelige og tekniske artikler.

English version - LaTeX - installation and introduction

Temaside om programvare | Sider merket med programvare

Tilgjengelig for

LaTeX er fritt tilgjengelig for alle.

Installasjon

LaTeX er tilgjengelig via login.stud.ntnu.no. For de fleste linux-distribusjoner finnes LaTeX som pakker. Bruker du Windows, kan du bruke for eksempel MiKTeX som kompilator, eller du kan bruke PCTeX som har en innebygd kompilator. Bruker du OS X, kan du installere LaTeX gjennom å laste ned pakken MacTeX. NTNU har lisensavtale for PCTeX, mens både MiKTeX og MacTeX kan fritt lastes ned fra nettet.

Hvordan bruke LaTeX

Først trengs en kildefil. Denne lages med et helt vanlig tekstredigeringsprogram som for eksempel notepad++, vim, emacs, pico, edit, TextPad etc. Flere av disse har innebygd støtte for syntaksfarging av LaTeX-kode. Du kan også benytte deg av en IDE (Integrated Development Environment) for LaTeX, som for eksempel TeXnicCenter og PCTeX for Windows og Kile for Linux. Et alternativ i MacOS X er TextMate.

Kommandoer i LaTeX

Alle LaTeX-kommandoer begynner med kommandonavnet, som er en bakoverstrek ( \ ) etterfulgt enten av tekst eller en enkelt bokstav. Argumenter i firkantparenteser ( [] ) er valgfrie, mens argumenter i krøllparenteser ( {} ) er obligatoriske. LaTeX gjør forskjell på store og små bokstaver.

Et standard LaTeX-dokument

Alle LaTeX-dokumenter er på formen:

\documentclass{class}
\begin{document}
.... her setter du inn teksten din ....
\end{document}

class må være en av de gyldige klassene article, report, letter, book etc.

Skrive ut og vise dokumentet

I de fleste tilfeller er man interessert i å konvertere LaTeX dokumentet om til et PDF-dokument. Det er to måter å gjøre dette på, hvilken du vil bruke avhenger stort sett av hvilke bildetyper du bruker i dokumentet.

Konvertere til PDF med vanlige bildefiler

Bruker du vanlige bildeformat som JPG, GIF, PNG og lignende kan du bruke en kommando som heter pdflatex. Denne kommandoen konverterer et LaTeX dokument direkte til PDF.

Konvertere til PDF med EPS-bildefiler

Ønsker du å bruke EPS-bilder må du først konvertere dokumentet til et DVI-dokument, så til et PostScript-dokument, før du til slutt konverterer det til PDF.

Du har laget en fil med navnet test.tex. Du trenger så å kjøre kommandoen "latex test.tex", eller bruke egnet verktøy i programmet du bruker. LaTeX leser filen, typesetter den og lagrer den i filen test.dvi (DVI står for DeViceIndependent). Denne kan skrives ut eller konverteres til PostScript (PS).

Konvertere fra DVI til PS

For å konvertere til PS kjører du kommandoen: dvips filnavn.dvi -o utfil, eller du bruker egnet verktøy i programmet du bruker.

Konvertere fra PS til PDF

For å konvertere fra PS til PDF bruker du kommandoen ps2pdf. Kjører du ps2pdf filnavn.ps vil filen "filnavn.pdf" genereres i samme mappen

Nyttige lenker

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg å installere PCTex (eller tilsvarende verktøy), men har ikke support på bruk av LaTeX-programvare.