Wikier

Møteinnkallingar, sakspapir og referat frå Losam

Møteinnkallingar, sakspapir og referat frå Losam. Eldre referat og sakspapir kan ein få ved førespurnad til Lillian Moen.


LOSAM er lokalt samarbeidsutval ved Det humanistiske fakultetet. I LOSAM sit representantar for arbeidsgivar, verneombod og lokale fagforeiningsrepresentantar frå fagforeiningane ved NTNU.

I Hovudavtalen for staten med tilpassingsavtale for NTNU heiter det at medråderett skal utøvast gjennom lokale samarbeidsutval (LOSAM).

LOSAM er eitt av fleire råd og utval ved Det Humanistiske fakultet.

Møteoversikt vår 2024:

Januar: 10.01
Februar: 07.02
Mars: 05.03
April: 15.04
Mai: 13.05
Juni: 10.06

Saks- og møteoversikt i beslutningsorgan på HF

ARK- undersøkinga er fast i LOSAM (kvart 2. år) i oktober før gjennomføring av ARK, i januar for orientering om resultat og i mai for orientering om gjennomføring av tiltak.

Fagforeiningane melder inn saker, og også andre aktuelle saker ved fakultetet kjem til i løpet av semesteret, dette vil kome fram når dagsorden blir delt på Innsida

HR/HMS- seksjonen har faste orienteringar i LOSAM:

tabell som viser oversikt oversikt over HR/HMS sine faste orienteringer i LOSAM


Deltakarar i LOSAM - HF

Frå administrasjonen:

Dekan Anne Kristine Børresen

Administrativ leder John Kamsvåg

Seksjonssjef HR Hege Thronæs Kissten

Hovedverneombud Gro Lurås

Frå fagforeningane:

NTL: Vanessa Necchi

Forskerforbundet: Anne Karine Kleveland

Akademikerne: Martine Sletten

Parat: Venter på ny representant