Wikier

Lønn til selvstendige næringsdrivende

Informasjonen på denne siden er utdatert.

Denne informasjonen er til deg som er selvstendig næringsdrivende og som skal utføre oppdrag på vegne av NTNU.

NTNU må først avgjøre om du anses som arbeidstaker, oppdragstaker eller selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak).

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Fyll ut vurderingsskjemaet

Dersom selvstendig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) inngår du og NTNU en skriftlig kontrakt før arbeidet ditt starter. Det er en fordel at dere sammen fyller ut vurderingsskjemaet i forbindelse med kontraktsigneringen for at dere skal være enige om rammer. Fyll ut vurderingsskjemaet «Lønn eller næring» (pdf).

Dette må du dokumentere

Dersom du jobber for NTNU som selvstendig næringsdrivende, må du dokumentere at det oppdraget er en del av den normale næringsvirksomheten ved å fremskaffe utskrift av Nøkkelopplysningene fra enhetsregisteret , eventuelt legge ved attest fra skattekontoret som bekrefter dette. Dersom du ikke har tilstrekkelig dokumentasjon skjer utbetalingen til deg som lønn.

Reiseutgifter for selvstendig næringsdrivende

Er utbetalingen vurdert som næringsinntekt, skal fakturaen også omfatte eventuelle reisekostnader. Reiseregning skal ikke leveres i tillegg til faktura. Næringsdrivende har ikke anledning til å kjøpe flybilletter, hotellopphold med mer for NTNUs regning.

NTNU-ansatte og næringsvirksomhet

Som NTNU-ansatt kan ikke du ta ekstra oppdrag som ligger tett opp til fagområdet ditt og kreve betaling som næringsdrivende. Oppdraget må ligge godt utenfor din vanlige faglige virksomhet. NTNU kan ikke engasjere egne ansatte til å utføre de samme oppgavene som et firma eller øvrige næringsdrivende gjør.

Relevante lenker

Retningslinjer for inngåelse av kontrakt og utbetaling av honorar til selvstendig næringsdrivende

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret