Wikier

Tjenester og...

Læringssafari

English version: Learning Safari

Læringssafari ønsker å gi undervisere ny innsikt i og kunnskap om temaer som er viktige for dem. Programmet til Læringssafari har korte sesjoner om temaer som for eksempel nye funksjoner i pedagogiske verktøy, undervisningsmetoder, studentinkludering og -læring samt nye læringsarenaer og pedagogiske teknologier ved NTNU.

Initiativtaker er Seksjon for læringstøtte og digitale tjenester. Vi samarbeider med andre enheter som Tilrettelegging, Eksamenskontoret og Universitetsbiblioteket for å sy sammen et program som fyller behovet til fakultetet eller campusen. Vi samarbeider også med undervisere som har erfaring med de utvalgte temaene. De kan gi eksempler på god praksis og bidra til å knytte Læringssafari tett til målgruppen.

Læringssafari i Ålesund, torsdag 26.10,2023

Læringssafari blir arrangert i Ålesund dagen etter Kvalitetsseminaret.

Se hele programmet her (PDF).

Les mer om sesjonene og meld deg på i Læringsportalen

PROGRAM

09:00 Plenumsåpning i Kaupangen v/Viserektor Anne-Lise Sagen Major og Silje Belsvik Taftø

09:30 Første økt med parallellsesjoner, 4. etasje i Ankeret

10:15 Andre økt med parallellsesjoner, 4. etasje i Ankeret

10:45 Pause med forfriskninger i Beddingen 3, 4. etasje i Ankeret

11:30 Tredje økt med parallellsesjoner, 4. etasje i Ankeret

12:00 Fjerde økt med parallellsesjoner, 4. etasje i Ankeret

13:15 Workshop Læringsareal, Beddingen 1, 4. etasje i Ankeret
Learning Spaces for student active learning - how to succeed
Meld deg på denne workshopen

Vær vert for eller bidra på Læringssafari

Vil du arrangere en Læringssafari på ditt fakultet eller din campus? Kontakt Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester for mer informasjon og for å diskutere ideene dine! Hver Læringssafari tar omtrent en halv dag, så det er en god idé å holde den i forbindelse med en fakultetsdag eller et annet arrangement for hele avdelingen. Vi ordner med nødvendige materialer, fasiliteter og rom.

Hvis du har en aktivitet eller informasjon for undervisere som du ønsker å vise frem på en Læringssafari, kan du kontakte oss på Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester for å diskutere bidraget ditt.

Tidligere Læringssafarier

Kontakt oss

Ta kontakt med Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester via NTNU Hjelp.