Wikier

Karaktergivende vurderinger i eksamens- vs e-læringssystem

NTNU bruker Blackboard som elektronisk læringssystem (eLS) og Inspera Assessment som er et digitalt eksamenssystem. Systemene har noe funksjonalitet som rent teknisk overlapper. Det er imidlertid svært viktig at rett system benyttes til rett oppgave.

Hovedregelen er at vurdering av studentenes prestasjoner i form av arbeider og annet som til slutt skal resultere i en karakter, skal foregå anonymt.

Temaside administrere eksamen | Temaside Planlegge og gjennomføre undervisningen | Temaside Blackboard

Anonymt og karaktergivende

Anonymitet sikres kun i eksamenssystemet (Inspera), og av den grunn skal dette benyttes når kandidatenes identitet ikke skal være kjent.

Ikke-anonymt og karaktergivende

Eksamenssystemet bør også benyttes for alle karaktergivende aktiviteter hvor anonymitet ikke er mulig. Dette kan for eksempel være ved arbeider med veiledning underveis, eller lyd- og videoinnleveringer. Studenter og sensorer vil ved bruk av eksamenssystemet kunne forholde seg til kun ett system for karaktergivende aktiviteter.

Bacheloroppgaver

Eksamenssystemet bør benyttes for bacheloroppgaver. Eksamenssystemet bør også benyttes til emner der hvor oppgaven er digital, men hvor kandidaten i tillegg har vedlegg som fysiske modeller eller arbeider. Veiledning av bacheloroppgaver håndteres utenfor eksamenssystemet, for eksempel i eLS. Bacheloroppgaver skal ikke leveres i eLS.

Masteroppgaver

Eksamenssystemet bør benyttes for masteroppgaver. Veiledning av masteroppgaver håndteres utenfor eksamenssystemet, for eksempel i eLS. Masteroppgaver skal ikke leveres i eLS.

Ikke karaktergivende

Øvinger og andre arbeider som er nødvendig for å gå opp til eksamen (obligatoriske arbeidskrav) bør håndteres i eLS.

Sensur

Sensur skal alltid gjøres tilgjengelig i Studentweb. Sensur skal ikke gjøres tilgjengelig gjennom eLS.

Kontakt

E-post til: digitaleksamen@sa.ntnu.no