Wikier

HR-rutine for utbetaling av stipend

Rutinen på denne siden forklarer hva enheten skal gjøre når et stipend skal utbetales fra Tjenestesenteret ved NTNU.

Vær oppmerksom på at stipend ikke utbetales via Betalmeg.

1) Enheten sender manuelt lønnsbilag til Tjenestesenteret

Det er ikke studenten selv som skal sende inn skjemaet, men en medarbeider ved enheten.

 Send skjema til NTNU Hjelp

Du kan velge mellom skjema for engangsutbetaling og månedlig utbetaling. Ved engangsutbetaling fyller du ut manuelt lønnsbilag og legger ved innsendingen i NTNU Hjelp. Det manuelle lønnsbilaget er en PDF som må åpnes i Acrobat, ikke nettleser. For å åpne, klikk på lenke, lagre dokumentet og åpne i Acrobat.

2) Kostnadsgodkjenner godkjenner lønnsbilaget

Når Tjenestesenteret har kontrollert og registrert det innsendte lønnsbilaget, vil kostnadsgodkjenner motta det til godkjenning.

3) Tjenestesenteret utbetaler beløpet

Tjenestesenteret vil sørge for at stipendet blir utbetalt til mottakeren.

Dato for frister og utbetaling

Stipend følger frister for innsending, godkjenning og utbetaling av det som heter bonuslønn i lønnskjøringsplanen.

Hva er forskjellen på trekkpliktig og trekkfritt stipend?

Trekkpliktig stipend

Stipend er i utgangspunktet skattepliktig og trekkpliktig når:

  • det er så nær sammenheng mellom utført arbeid og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se stipendet som fordel vunnet ved arbeid, eller
  • stipendet utbetales som regelmessig personlig understøttelse som skattyteren har krav på etter lov eller avtale.

Trekkfrie stipend

Oppgi trekkfrie stipend, for eksempel til utdanning eller reise.

Gjelder

  • fradragsberettigede merutgifter eller
  • spesielle utgifter forbundet med realiseringen av stipendets formål når utgiftene er legitimert.

Refusjon av skattefrie kostnader, for eksempel til utdanning, skal du ikke oppgi.

Forskjellen på stipend via NTNU Hjelp og refusjon via Betalmeg

Stipend: Hvis studenten skal ha utbetalt en fastsatt sum, sender dere det inn som manuelt lønnsbilag i NTNU Hjelp slik denne siden beskriver. Et stipend skal ikke utbetales via Betalmeg.

Refusjon: Hvis studenten skal få refundert faktiske utgifter, må hen meldes inn som brukere i Betal meg og selv registrere utgiftene sine der.

Studenter i praksis, Erasmus og andre masse-registreringer

Hvis enheten har en mengde stipender som skal ut samtidig, kan dere sende ei samlet liste til Tjenestesenteret. Beløpet kan være ulikt, men kostnadssted må være det samme. Se rutine for å registrere studenter i praksis, inkludert skjema for masseinnlesing.

Spørsmål om stipender og manuelle lønnsbilag

Se oppsummering av spørsmål og svar fra fagkaféen om utbetaling av stipend på Bott økonomi og lønn - Opplæring, under "fagkaféer".