Wikier

Gravide og støy

Retningslinjen gjelder for gravide ansatte og studenter som arbeider i miljø med støy, og for deres ledere.

English version - Pregnancy and noise

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Generelt

Du som er gravid

Gravide må være spesielt oppmerksomme på all merking i lokalene hvor de jobber, og sette seg inn i hva slags påvirkning støy kan ha på mor og foster.

Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer.

Du som er leder

Eksponering for støy kan være skadelig for gravide og foster. Ta hensyn til dette hvis du har ansvar for gravide ansatte eller studenter. I vurderingen av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje om risikovurdering, tilrettelegging, permisjon med mer.

Støy og støyskader

Faktorer som generelt er avgjørende med tanke på støyskader:

  • Lydens frekvens (Hz)
  • Lydnivået (dB)
  • Eksponeringstid
  • Individuell disposisjon

Se merinformasjon om støy (temaside) hos Arbeidstilsynet, samt temaside om Graviditet og arbeidsmiljø.

For gravide har følgende faktorer betydning i tillegg

  • Tidspunktet i svangerskapet: Fosteret har ikke utviklet hørselssansen tilstrekkelig til å kunne utvikle skade før cirka uke 24 i svangerskapet.
  • Lydforplantning gjennom mors bukvegg og fostervann: Høyfrekvent lyd vil dempes før lyden når fosterets hørselsorgan, mens lavfrekvent lyd (<250 Hz) dempes lite eller ikke i det hele tatt.
  • I tillegg til hørselskade kan støyeksponering også føre til stressreaksjoner hos mor og foster, noe som er mistenkt som årsak til lav fødselsvekt og for tidlig fødsel.
  • For å være på den sikre siden bør mor holde seg unna støysoner der hun selv må bruke hørselvern etter uke 24 i svangerskapet.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 11. juli 2014 - HMSRV5104 - ePhorte 2014/.....