Wikier

Gravide og arbeid i varme eller kulde

Retningslinjen gjelder for gravide ansatte og studenter som arbeider i miljø med sterk varme eller streng kulde, og for deres ledere.

English version - Pregnancy and working in cold or warm enviroments

Temaside om HMS | Sider merket med gravid

Generelt

Du som er gravid

Gravide bør være spesielt oppmerksomme når de jobber i lokaler med varme eller kulde, og sette seg inn i hva slags påvirkning dette kan ha på mor og foster.

Se også overordnet retningslinje om gravid i arbeid og studier, tilrettelegging, permisjon med mer.

Du som er leder

Eksponering for varme eller kulde kan være uheldig for gravide og foster. Ta hensyn til dette hvis du har ansvar for gravide ansatte eller studenter.

I vurderingen av arbeidsforholdene skal det også tas hensyn til den gravides egen oppfatning av situasjonen. Når den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Se også overordnet retningslinje om tilrettelegging, risikovurdering, permisjon med mer.

Arbeid under ekstreme temperaturforhold

  • Gravide kvinner er mer følsomme for varme og kan lettere besvime eller utsettes for stress forårsaket av varme.
  • Arbeidstemperaturer på mer enn 35°C kan skade fosterets utvikling. Slike temperaturer kan for eksempel forekomme i glassblåserverksted, svømmehall, ved store industriovner og i drivhus på sommerstid.
  • Arbeid i streng kulde utgjør vanligvis ikke risiko for fosteret så lenge mor er godt kledd og har det bra. Ekstrem kulde kan utgjøre en fare for gravid og foster.
  • Risiko for effekter av temperaturer øker ved plutselige temperaturendringer.

Før graviditet

Før graviditeten er begge foreldrenes arbeidsmiljø viktig. Kvinnens eller mannens kjønnsceller kan skades før befruktning. Det er sjelden at forhold i arbeidsmiljøet medfører risiko for skade på kjønnsceller, men vi vet at mannens sædceller er ømfintlige for varme. Se utfyllende opplysninger på Arbeidstilsynets faktaside om graviditet og arbeidsmiljø.

Hjelp

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Kontakt

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 25. august 2014 - HMSRV5105 - ePhorte 2014/.....