Wikier

Bli kjent med...

Forvaltningsetikk

NTNU ønsker at du som ansatt skal få muligheten til å sette deg inn i forvaltningsetikk ved å lære om dette gjennom praktiske eksempler og oppgaver som er relevante for deg i ditt arbeid.

Kurset Etikk for Walter på DFØs Læringsplattform hjelper deg til å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden. Som ansatt i det offentlige er vi avhengig av tillit og vi ønsker en saksbehandling som tåler dagens lys. Kurset består av åtte moduler:

  • Walter finner sin plass
  • Det etiske landskapet
  • Walter og likebehandling
  • Walters faglighet
  • Walters ytringsfrihet
  • Walters hverdag
  • Walters fristelser
  • Er du Walters leder

DFØs e-Læringskurs

For tilgang til kurset, se instruksjon på siden over. Du får oversikt og innsikt i forvaltningsloven på en morsom og annerledes måte. Når du er ferdig medkurset fortsetter du her med NTNU-spesifikke refleksjonscase.

Refleksjons- og drøftingsoppgaver

Kollegarelasjoner og habilitet i en ansettelsesprosess

Instituttet har lyst ut stilling som førsteamanuensis. Du er saksbehandler på ansettelsesprosessen og skal sette sammen en rådgivende gruppe. Du har sendt ut habilitetserklæring til alle i den rådgivende gruppen. Det fremkommer fra habilitetserklæringen fra den vitenskapelige ansatte at hen har hatt en personlig konflikt med en av søkerne gjennom et tidligere prosjekt, men like fullt meldt seg som habil. Som saksbehandler skal du sikre god forvaltning og dette krever at du håndterer denne saken forskriftsmessig.

  • Hvilke vurderinger om habilitet gjør du og hvilke forskrifter anvender du?

Denne siden vedlikeholdes av NTNU Sak.