Wikier

Likestilling og...

Finn ditt likestillingsombud

På denne siden finner du oversikt over hvem som er likestillingsombud ved NTNUs enheter.

Sider merket med likestilling

NTNUs likestillings- og mangfoldsrådgiver

IE - Fakultet for Informasjonsteknologi og elektronikk

IV - Fakultet for Ingeniørvitenskap

NV - Fakultet for naturvitenskap

AD - Fakultet for arkitektur og design

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

  • Kommer

ØK - Fakultet for økonomi

HF - Det humanistiske fakultet

  • Kommer

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

VM - Vitenskapsmuseet

Fellesadministrasjonen