Wikier

Fakultetsstyret ved SU

Fakultetsstyret er Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskaps (SUs) øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter.

Se også: Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Fakultetsstyremøtet

Mandat

Pkt. 3.2.2. i NTNUs styringsreglement: Fakultets- og museumsstyrene er enhetens øverste organ. Styrene har ansvar for å fastsette mål og strategier for enheten og foreta prioriteringer innenfor rammer gitt i regelverk og overordnede nivås beslutninger. Dette ivaretas ved at styrene selv tar stilling til:

 • Strategi
 • Årsplaner og handlingsplaner
 • Strategiske personalplaner
 • Intern fordeling av bevilgning og budsjett
 • Forskningssatsinger og forskningsprofil
 • Studieprogram
 • Studiekvalitet
 • Virksomhet- og økonomirapportering
 • Intern organisering
 • Saker av prinsipiell betydning

Møteplan 2022

 • 28.01.2022
 • 28.04.2022
 • 15.06.2022
 • 06.10.2022
 • 09.12.2022*||

Representanter

Fakultetsstyret ved SU har i perioden 2021–2025 følgende representanter:

Eksterne representanter

 • Hilde Grimstad (styreleder), Professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Sonni Olsen, Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Alf-Petter Tenfjord, Kommunedirektør Midtre Gauldal kommune
 • Lasse Arntsen, Direktør for Oppvekst og utdanning ved Trondheim kommune

Vararepresentanter i rekkefølge:

 • Tore Nilssen, Spesialrådgiver ved SINTEF
 • Erik Stene, Fagdirektør ved Samfunn og strategi, Statens helsetilsyn
 • Rolee Aranya, Prodekan ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU
 • Karina Mathisen, Prodekan ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU

Studentrepresentanter

  Hanna Drag Lysø

   Rikesh Yogeswaran

   Vararepresentanter:

   Kommer

   Interne representanter

   Fast ansatt i vitenskapelige undervisnings- og forskerstilling

   Representanter for fast tilsatt undervisnings- og forskningspersonale er valgt i vårsemesteret 2021 med funksjonstid til 31. juli 2025

   Vararepresentanter i rekkefølge:

   Midlertidig ansatt i vitenskapelig undervisnings- og forskerstilling

   Funksjonstid fra 1. august 2021 til 31. juli 2022

   Vararepresentanter:

   Teknisk-administrativt ansatt

   Representanter for fast og midlertidig ansatt teknisk administrativt personale med funksjonstid til 31. juli 2025

   Vararepresentant:

   Sammensetning

   Fakultetsstyret skal være sammensatt av:

   • Ekstern styreleder
   • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder
   • 3 representanter for vitenskapelige ansatte
   • 1 representant for midlertidig ansatte
   • 1 representant for teknisk-administrative ansatte
   • 2 representanter for studentene

   Tidigere møteprotokoller

   2017

   2016

   2015

   2014

   Kontakt

   Sekretær i Fakultetsstyret er dekan Tine Arntzen Hestbek.
   Fakultetsstyret administreres av Liv Alfhild Unhjem og Linn Astrid Shin Braaten

   Sentral ledelse og administrasjon ved NTNU