Wikier

FS -...

FS - Publisering av faglærere på emnesiden

Her finner du beskrivelse av hvordan du publiserer faglærere til emnesiden via "Emne samlebilde" i FS. Faglærer som blir definert med rollen "Hovedlærer" i dette bildet vil overføres til KASPER (Studieplanverktøyet).

Felles Studentsystem | Brukerveiledninger FS

Publisering av faglærer på emnesiden

Instituttene er ansvarlig for at kontaktinformasjonen på nettsidene til emnene er korrekt og oppdatert ved starten av studieåret.

Ved studieplanrevisjon knyttes faglærere til emner via EpN, som deretter blir overført til fane "Personrolle" i "Emne samlebilde" (Modul Studieelementer - Bilder). Faglærer får automatisk tilgang til emnet i Blackboard.

For å knytte/endre publisering av faglærere til emnesiden, må dette registreres i "Emne Samlebilde".

Kontroll og oppdatering

Når studieplanene er publisert (medio midten av juni) kan instituttet kontrollere at korrekt emneansvarlig/faglærer er publisert på nettsidene: https://www.ntnu.no/studier/emner

Søk opp korrekt emne i "Emne samlebilde" (modul Studieelementer – Bilder) i FS. Finn fanen "Personrolle" og kontroller at dataene er korrekt. Du kan også bruke rapport FS220.010 Emneopplysninger.

Kontroll og oppdatering av faglærer må skje i tidsrommet fra juni til september for kommende studieår, og ikke i andre tidspunkt av studieåret. Dette er fordi FS-gruppa tar uttrekk fra FS over i EpN i oktober, som overføres tilbake igjen til FS i mai året etter. Såfremt du oppdaterer FS med ny faglærer i perioden oktober til mai, må du huske på å også oppdatere EpN.

Emneansvarlig overføres fra FS til Studieplanverktøyet i slutten av juli. Dersom det er registrert feil emneansvarlig i Studieplanverktøyet, må du endre emneansvarlig både i FS og i Studieplanverktøyet. Ta kontakt med admin-ansvarlig for studieplanverktøyet ved din enhet, hvis du trenger å oppdatere emneansvarlig i Studieplanverktøyet.

Legge til ny fagperson

For å kunne legge til ny fagperson på emnesiden, må du sette musepekeren i det nederste bildet i fanen "Personrolle" for å gjøre bildet aktivt. Trykk deretter «Ny rad». Deretter trykker du CTRL+T slik at du får opp søkefelt for å finne riktig person. Du bør hake av for at du kun skal søke frem fagpersoner.

Fnr

Alternativt kan du søke opp korrekt faglærer etter fødselsnummer. I rullegardinen finner du bare registrerte fagpersoner tilknyttet instituttet. Finner du ikke fagpersonen i lista, må du søke opp personen for å finne korrekt fødselsnummer i øvre menylinje "Person" – "Personbilder" – "Person / Fagperson". Legg deretter inn korrekt personnummer til faglærer i fanen "Personrolle". Finner du ikke personen i FS, kan du kontakte FS-gruppa for hjelp via eget skjema i NTNU Hjelp.

Roller

Vi bruker disse rollene i FS:

  • "Hovedlærer" - blir publisert som Emneansvarlig/koordinator på nettsiden
  • "Lærer" - blir publisert som Faglærer(e)

Merk at det kun skal være registrert 1 hovedlærer i dette bildet, og det er denne faglæreren som får tilgang til emnet i studieplanverktøyet.

Dato

Bruk følgende datoer (selv om emnet har undervisning på våren):

  • «Dato fra» er 01.08.20XX (sett inn korrekt årstall)
  • «Dato til» er 31.07.20XX (sett inn korrekt årstall)

Eksempelvis for studieåret 2020/2021 brukes perioden 01.08.2020 – 31.07.2021.

Rette opp feil

Er det oppført feil person eller feil rolle tilknyttet en person i fanen "Personrolle", er det viktig at du bevarer historikken til emnet i FS. Data skal dermed ikke slettes. Bruk «Dato til»-feltet for å avslutte en person/rolle på nettsiden. Dersom en emneansvarlig/faglærer aldri har vært aktiv i det aktuelle emnet, er det greit å slette denne forekomsten.

2882 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt