Wikier

Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte

Denne siden inneholder veiledninger for deg som er administrativt ansvarlig, og skal opprette digital gruppeeksamen/innlevering i Inspera Assessment.

Temaside eksamen | Sider merket med eksamen

Logg inn inspera Anbefaler Google Chrome og Firefox.

Om gruppeoppgaver i Inspera Assessment

Det går helt fint å håndtere gruppeinnleveringer i Inspera, men per i dag må prøver i emner der vurderingen skal foregå gruppevis kobles fra FS etter oppretting i Inspera. Frakoblingen fra FS vil føre til at all informasjon som legges inn i FS i etterkant (f.eks kommisjoner og individuelle frister) ikke vil bli med over til Inspera. Det er derfor viktig at mest mulig informasjon er registrert i FS FØR frakobling.

Merk: selv om prøven er koblet fra FS kan sensur fremdeles overføres fra Inspera til FS. Det er kun informasjon og data fra FS som stopper.

Koble prøven fra FS og gjøre om til gruppeinnlevering

Før du kobler prøven fra FS kan det være lurt å klikke "Oppdater nå" for å sikre at du får med all informasjon og alle data fra FS. Merk! Dette må gjøres før du aktiverer prøven. Dersom en prøve er aktivert, og en eller flere kandidater har åpnet prøven, vil du ikke kunne gjøre prøven om til gruppeinnlevering. Dersom du ønsker å gjøre prøven ikke-anonym, må det også gjøres før du kobler den fra FS.

For å koble prøven fra FS klikker du på tannhjulet ved siden av "Oppdater nå" i prøveoppsettet:

Skjermdump som viser at man skal klikke på tannhjulet for å koble prøven fra FS.

 

Et vindu med synkroniseringsinnstillinger vil dukke opp. Huk av for "Koble denne prøven fra FS". og trykk "Lagre":

Skjermdump av hvor man klikker for å koble prøven.

 

Standard på en prøve i Inspera er individuell levering av besvarelse. For å endre innleveringsmulighet fra individuell til gruppe, gå på "Se alle" for å se hele kandidatlista:

Skjermdump som viser hvor man finner knappen Se alle.

 

Du vil da komme inn i oversikten over alle kandidatene som er vurderingsmeldt i emnet. Øverst til høyre vil du nå få en nedtrekks-pil på knappen "Individuell levering", der "Gruppelevering vil være et alternativ:

Skjermdump som viser alternativ for gruppelevering.

 

Administrere grupper

Når du har gjort prøven om til en gruppelevering, gir Inspera deg fire alternativer for administrering av grupper:

Skjermdump som viser fire alternativ for hvordan administrere grupper.

 

Alternativene er

(1) Bestem hvor mange grupper som skal opprettes, og dermed også hvor mange kandidater som skal være i hver gruppe, og la Inspera fordele kandidatene på gruppene automatisk.

(2) Bestem hvor mange grupper som skal opprettes, og legg så inn studentene i de ulike gruppene manuelt. Dette gjøres ved å gå inn i kandidatlista og klikk på en kandidat. Man får da opp en meny nederst på skjermen, klikk på "Gruppetilhørighet":

Velg så hvilken gruppe kandidaten(e) skal tilhøre. Når du har definert gruppe for kandidaten(e), husk å fjerne haken på kandidaten(e) før valg av ny gruppe.

For begge disse alternativene kan du som administrativ velge å endre navn på gruppene, dette valget kommer opp når man har opprettet grupper.

NB! For alternativ 1 og 2, der gruppeinndelingen styres av hovedansvarlig, er det IKKE mulig å legge til nye grupper etter aktivering. Det kan derfor være lurt å lage et par ekstra grupper, som du lar stå tomme. Da har du mulighet til å flytte kandidater som av en eller annen grunn bryter med gruppa si.

(3)/(4) Kandidatene lager gruppene selv - med eller uten passordbeskyttelse. I begge tilfeller må én kandidat opprette ei gruppe og invitere andre inn ved bruk av en gruppekode og evt. passord. De andre kandidatene blir med i gruppen i Inspera.

Hvordan gruppeinnlevering arter seg for studentene er beskrevet i artikkelen Gruppeinnlevering i Inspera - for studenter.

Kommisjoner og kommisjonsfordeling

Som for ordinære prøver i Inspera må alle kandidater være fordelt til en kommisjon, og alle kommisjoner må inneholde minst én sensor for at prøven skal åpne for vurdering.

Vi anbefaler å opprette kommisjonen(e) for gruppeinnleveringen i FS før prøven kobles fra. Kandidatfordelingen gjøres deriomot direkte i Inspera etter at kandidatene har levert.

For veiledning rundt hele prosessen med oppretting av kommisjoner og kommisjonsfordeling av kandidater, se wiki-siden Sensurprosessen i Inspera Assessment. Der er det også egen veiledning for prøver som er koblet fra FS.

Kontakt