Wikier

Dele digitale læringsressurser

For å lagre og dele digitale læringsressurser tilbyr NTNU en skybaser tjeneste som gjør det enkelt å benytte de samme læringsressursene flere steder, på tvers av emner, programmer, systemer og institusjoner. Systemet som benyttes er DLR og er levert av Sikt.

English versjon: Sharing digital learning resources

PC med bilder av ulike filtyper


DLR skal sørge for å tilby en løsning for at åpent tilgjengelige læringsressurser kan lagres, søkes opp og (gjen-)brukes, uavhengig av institusjon og læringsplattform. Læringsressurser kan være blant annet videoer, bilder og presentasjoner.

 Logg inn i DLR Portalen Logg deg inn i portalen med din Feide-bruker.

Veiledning

Opphavsrettigheter og lisenser

Før man bruker DLR som et verktøy for deling av læringsressurser skal man sette seg inn i lover, policyer og retningslinjer for opphavsrettigheter. Informasjonssikkerhet er et annet emne som er viktig å sette seg inn, spesielt personvernlovgivningen. Det er viktig å presisere at det er du som har ansvaret for hva som deles.

Kontakt

Ansvarlig for denne tjenesten er NTNU Universitetsbiblioteket.

Kontakt deler@ub.ntnu.no, hvis du har spørsmål eller endringsforslag til siden, veiledning eller andre forslag.

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.