Wikier

BEVISST brukerstøtte

Tema: AdministrativtSystem

BEVISST virksomhetsstyringssystem skal gi deg som leder og lederstøtte lett tilgang til styrings- og ledelsesinformasjon til bruk ved egen enhet. BEVISST skal være et støtteverktøy i virksomhetsprosesser og skal understøtte funksjoner som planlegging, innsikt, analyse og styring.

 Logg inn i BEVISST innsikt Logg inn i BEVISST plan

Logg inn i prosjektlederportal "Mine prosjekt"

BEVISST virksomhetsstyringssystem består av både BEVISST innsikt og BEVISST plan. Som leder og lederstøtte skal du gjennom BEVISST innsikt få bedre innsikt i virksomhetsområder som utdanning, forskning, formidling og nyskaping og støttefunksjonene økonomi og HR. I BEVISST plan skal du som leder og lederstøtte kunne ressursplanlegge virksomheten og vurdere realismen i planer og budsjett for inntil 10 år fremover.

Mer informasjon om BEVISST innsikt og BEVISST plan

Her er meldingskanalen som holder deg oppdatert

Tilgang

 • Alle som trenger tilgang, får dette ved å sende inn tilgangsbestillingsskjema som nærmeste leder må godkjenne.
 • For å få tilgang, må du være tilkoblet NTNUs nett (trådløst: Eduroam). For tilgang fra andre nett, f.eks. hjemmekontor, må du koble deg opp via VPN.
 • BEVISST benytter single sign on slik at du ikke trenger å logge deg inn på nytt hvis du allerede har logget deg inn via Feide.
 • Systemet er nettbasert og fungerer i Farm. Det anbefales å bruke Chrome. Safari fungerer også. IKKE bruk Edge, da faller noe av visualiseringene bort. Kontakt orakeltjenesten NTNU-hjelp om du trenger hjelp til dette.

Brukerstøtte NTNU-hjelp

NTNU-hjelp er 1.linje brukerstøtte og vil kunne hjelpe deg. Hvis du får en feilmelding får du raskere hjelp om du tar en screenshot av feilmeldingen og inkluderer den i din melding til Orakel. Hvis ditt behov for hjelp krever mer omfattende bistand, kobles BEVISST brukerstøtte som 2.linjetjeneste inn. Dette vil gjøres av NTNU-hjelp, så alle brukerstøttehenvendelser til BEVISST sendes NTNU-hjelp. Når du logger deg inn i NTNU-hjelp finner du BEVISST brukerstøtte under Styring og ledelse.

 Logg inn i NTNU-hjelp

Lokal brukerstøtte

Som leder har du lesetilgang til BEVISST virksomhetsstyringssystem. Brukerstøtten har utvidede tillatelser i BEVISST og kan utvikle egne og videreutvikle andres rapporter ut fra spesifikke behov. Kontakt lokal brukerstøtte hvis du har behov for opplæring i bruk av BEVISST eller behov for videreutvikling av spesifikke rapporter.

Brukerstøtte på fakultet og Vitenskapsmuseet:

 • AD: Jørgen Fallmyr, Olav Wist, Lasse Hopstad Solberg
 • MH: Børre Flovik, Torill Foss Lundgren, Ingfrid Albrethson, Roy Ove Rinnan
 • HF: Tove Svenning, Ståle Rønning, Maria-Theres Bergdal Hopen
 • NV: Tomas Hermansen, Hanne Grotterud Følstad, Øyvind Toldnes
 • IV: Thomas Blichfeldt, Espen bakke
 • IE: Vegard Kildal, Anders Kongsli Kvernberg
 • SU: Vebjørn Jokstad, Ragnhild Gaupen Gasø
 • ØK: Thor-Erik Eide, Marit Sivertsen Berg
 • Vitenskapsmuseet: Geir Furhovden, Marianne Utne Nilsen

Brukerstøtte i fellesadministrasjonen:

 • Økonomi: Elise Hanstad, Rolf Willy Iversen, Bo Martin Tverå Nilsson
 • HR: Elisabeth Jenssen, Oddvar Åmot
 • Utdanning: Kjerstin Tobiassen, Ivar Pettersen
 • Forskning: Patrick Reurink
 • Ph.d.:
 • Publikasjoner:

Kurs i bruk av Bemanningsplan V3 i BEVISST Plan (jan 2024)

Som følge av nytt økonomi- og lønnssystem ved NTNU fom. 01.01.2023, har vi utarbeidet ny versjon av bemanningsplan V3. I dette kurset gjennomgås hovedendringene i den nye versjonen av bemanningsplanen. Bemanningsplan V3 skal brukes fom. budsjett 2024. Kursdokumentasjon. Opptak av kurset.

Kurs i bruk av prosjektlederportal "Mine prosjekt" i BEVISST Innsikt (sep 2023)

Som følge av nytt økonomi- og lønnssystem ved NTNU fom. 01.01.2023, har vi utarbeidet en prosjektlederportal i BEVISST Innsikt. "Mine prosjekt" gir en oversikt over prosjektleders prosjekter og deres økonomiske status. Prosjektlederportalen kan brukes både av prosjektledere og prosjektlederstøtte. Opptak av kurset.

Logg inn i prosjektlederportal "Mine prosjekt".

Kurs i budsjettering i BEVISST (januar 2023)

Som følge av ny økonomimodell som trådde i kraft 01.01.2023, gjennomgås i dette kurset hovedendringer i hvordan budsjettere i modulene budsjettsammenstilling og investeringsplan i BEVISST Plan. Kursdokumentasjon. Opptak av kurset.

BEVISST innsiktswebinarer (vår 2021)

Våren 2021 lanserte vi et knippe BEVISST innsiktswebinarer hvor du som bruker av BEVISST kan få innsikt i ulike produkter vi har i dag i BEVISST innsikt og i BEVISST plan. Hvis du ønsker å se webinarene ligger de i opptak under her:

Opplæring vår 2021

Superbrukere tilbys egne kurs arrangert av Avdeling for virksomhetsstyring ved BEVISST kjerneteam. Kurs annonseres via meldingskanalen og påmelding skjer via Læringsportalen. Andre brukere som har behov for opplæring i bruk av BEVISST innsikt får opplæring av brukerstøtte lokalt.

Kurs i BEVISST innsikt i rapportbygging 30.april

Kurs i BEVISST vår 2021

Påmelding til kurs skjer i Læringsportalen. Kursene gjennomføres kun digitalt og kjøres kun 2 ganger hver. Vi legger ut kursdokumentasjon og opptak av kurs etter at kursene er gjennomført.

Tips og triks i bruk av BEVISST plan. Kurset for deg som jobber mye i BEVISST plan og vil vite hvordan du kan lage egne visninger av data mm. Opptak av tips og triks.

Basiskurs 6 Virksomhetsstyring, plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen og bruk av BEVISST plan. Kursdokumentasjon.Opptak av basiskurs 6.

Basiskurs 7 Bemanningsplan nye funksjoner. Kursdokumentasjon. Opptak av basiskurs 7.

Basiskurs 8 Lær VFM Og hvordan lage utviklingsbaner for fremtidige inntektsscenarier for ditt institutt. Kursdokumentasjon. Opptak av basiskurs 8

Basiskurs 9 Investeringsplan BEVISST plan. Kursdokumentasjon.Opptak av basiskurs 9

Basiskurs 10 Bemanningsplan lang sikt. Kursdokumentasjon.Opptak av basiskurs 10

Basiskurs 11 Lær om hvordan oppdatere og vurdere langtidsbudsjett. Kursdokumentasjon. Opptak av basiskurs 11

Basiskurs 12 Tips og triks i bruk av BEVISST plan. Dette kurset kjøres en gang i måneden hele våren. Vi vil samle erfaring fra dette kurset og utvikle kortere brukervideoer som vi vil gjøre tilgjengelige etterhvert for dere brukere i opptak. Hvis du vil lære deg noen tips og triks i bruk av BEVISST plan før videoene kommer, er det best å melde seg på et kurs. Kurset er for deg som er jevnlig bruker av BEVISST plan.

Kurs i BEVISST plan fra 2020

Kursplan for BEVISST plan høst 2020. Påmelding til kurs skjer i Læringsportalen.

Kick-off for høstens innføringsarbeid i opptak ser du her. Presentasjonen fra kick-off (slides).

Kursdokumentasjon

Basiskurs 1 BEVISST plan helhet For deg som gikk glipp av kurset, se opptak av basiskurs 1

Basiskurs 2 BEVISST plan BOA og samspill For deg som gikk glipp av kurset, se opptak av basiskurs 2

Basiskurs 3 BEVISST plan Bemanningsplan nybegynnerkurs og Kurs i hvordan legge lønnsbudsjett i Bemanningsplan

Basiskurs 4 BEVISST plan Budsjettsammenstilling For deg som gikk glipp av kurset, se opptak av basiskurs 4

Basiskurs 5 BEVISST Plan Legg budsjett i Budsjettsammenstilling. For deg som gikk glipp av kurset, se opptak av basiskurs 5

Kontakt

BEVISST tjenesteansvarlig: Trude W. Bersvendsen