Wikier

Installere VPN

Always On VPN

Denne siden omhandler VPN-løsningen Always On VPN. Løsningen tas i bruk høsten 2021 og vil rulles ut puljevis. Always On VPN erstatter Cisco AnyConnect VPN på administrete PCer.

English version - Always On VPN

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med vpn

Hva er VPN?

VPN står for Virtual Private Network (virtuelt privat nettverk) og fungerer som en "sikker tunnel" mellom din maskin og NTNUs datanett og -systemer. Trafikken i VPN-tunnelen er kryptert og kan ikke avlyttes. Bruk av VPN sikrer dermed trafikken mot NTNU og vil samtidig gjøre maskinen til en del av NTNUs nettverk. Dette gir deg tilgang til tjenester som krever at man er på NTNUs nett, uansett hvor du befinner deg.

Always On VPN

Always On VPN (AON) er en løsning som erstatter Cisco AnyConnect VPN på NTNU-administrerte PCer. I motsetning til Cisco AnyConnect vil AON automatisk koble deg til NTNU-ressurser via VPN. AON er kun aktiv når du befinner deg utenfor NTNUs campuser.

Automatisk VPN

Datatrafikk som skal til og fra NTNU vil automatisk krypteres og styres gjennom tunnelen, mens annen trafikk som nettaviser, strømmetjenester, osv. overføres på vanlig måte. Dette gjelder også NTNU skytjenester som Teams og Zoom.

NTNU VPN

Av og til kan det være ønskelig at all trafikk fra din maskin krypteres og sendes gjennom VPN. Dette kan være aktuelt dersom du befinner deg i land der du kan bli overvåket, eller dersom du benytter deg av usikrede nettverk på kafeer og lignede. Da må du koble deg til NTNU VPN på denne måten:

  1. Klikk på nettverksikonet nederst i høyre hjørne på skjermen.

  2. Velg NTNU VPN og deretter Connect.

  3. Du avslutter VPN-økta ved å velge Disconnect fra samme sted.

NTNU VPN Reserve

Noen nettverk støtter ikke NTNU VPN-instillingene. Hvis du ikke får til å koble til NTNU VPN, skal du bruke NTNU VPN Reserve. 

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller støter på problemer.