Wikier

Administrere e-postlister i Sympa

Denne artikkelen viser deg grunnleggende funksjoner i verktøyet Sympa, som brukes til å administrere e-postlistene for studenter og ansatte ved NTNU.

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med e-post

Logge inn

E-postlister for ansatte

Ved å logge inn på lists.ansatt.ntnu.no/sympaview vil du få en oversikt over e-postlister for ansatte ved NTNU. Her kan du blant annet se hvilke lister du er medlem av, og du kan søke frem lister.

For å administrere en liste du eier eller har administratorrettigheter på, trykk på listen under Lists og følg lenken til Sympa administration-interface.

Merk: Når My subscriptions er valgt, vises bare listene du selv er medlem av under Lists. Det er fullt mulig å være eier eller administrator av en liste, uten å være medlem. For å finne en liste du ikke er medlem av selv, velg All lists, trykk Show lists, og naviger deg frem til aktuell liste. Alternativt kan du søke etter listen ved å bruke søkefeltet og trykke Show lists.

Da blir du tatt til denne siden. Trykk på NTNU login og skriv inn ditt NTNU-brukernavn og passord.

Etter du er innlogget kommer du til administrasjonssiden som ser slik ut:

E-postlister for studenter og organisasjoner

Studentgrupper (f.eks. prosjektgrupper og studentorganisasjoner) som har fått opprettet egne domener under org.ntnu.no, kan opprette e-postlister og administrere disse selv gjennom Sympa. Alle medlemmer av gruppen kan administrere e-postlister, som vil få navn på formen listenavn@domenenavn.org.ntnu.no.

Logg inn på https://lists.stud.ntnu.no/, velg ønsket domene og trykk på knappen Klikk her:

Da blir du tatt til denne siden. Trykk på NTNU login og skriv inn ditt NTNU-brukernavn og passord.

Etter du er innlogget kommer du til administrasjonssiden som ser slik ut:

Velg List of lists og deretter velger du den lista du ønsker å administrere.

Medlemsadministrasjon

For å administrere medlemmer, trykk Admin i menyen til venstre og deretter Manage Subscribers.

Legge til medlem

Skriv inn e-postadressen i feltet markert på bildet og trykk Add. Quiet-parameteret bestemmer om den nye abonnenten skal få et varsel om at det nye medlemskapet eller ikke.

Fjerne medlem

Gå inn på Manage subscribers. Huk av for e-postadressen du vil slette i oversikten og trykk Delete selected email adresses. Velg om det skal være Quiet eller ikke.

Legge til administrator

Som administrator, kan du legge til andre administratorer (owners).

  1. Gå til Admin-panelet og trykk på Edit List Config.
  2. Trykk på List definition.
  3. I feltet Owner kan du legge til flere eiere og sette profile til privileged.
  4. Trykk Update.

Merk at dette legger kun til administratorer av e-postlisten, ikke av gruppen. Dersom du ønsker å legge til administratorer for en studentgruppe, se Innsida-artikkelen for Enkel samhandling.

Fjerne administrator

For å fjerne en administrator/eier reverserer du bare prosessen over. Fjern info fra skjemaet og trykk Update.

Slette en e-postliste

Om du skulle ønske å slette en liste, gjøres dette via administrasjonspanelet:

Trykk Admin i menyen til venstre og velg deretter Remove List.

Det er fortsatt mulig å gjenopprette listen etter at det er slettet, men dette krever listmaster-rettigheter.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller opplever problemer.

Har du tips til hvordan denne guiden kan forbedres? Send e-post til orakel@ntnu.no