Wikier

Undervisningsplanlegging - informasjon som bør gis til studentene

(Videresendt fra Undervisningsplanlegging - informasjon til studentene)

Temaside om undervisningsplanlegging

God informasjon til studentene er viktig for å inkludere alle.

Før første forelesning

  • Legg ut plan for undervisningen, pensumliste og melding om første forelesning i Blackboard.

Første forelesning

Endringer etter oppstart

  • Plutselige endringer i tid/sted for forelesning: Varsle studentene via Blackboard, emnekanalen på Innsida eller epost.
  • Varige endringer av tid, rom eller antall studenter meldes studiekonsulenten.

Fagpersonweb

Fagpersonweb er en nettbasert tjeneste for vitenskapelige ansatte. Her kan du utføre nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver. Tjenesten fungerer som støtteverktøy i undervisningspraksisen.