Wikier

Tilgang og fasiliteter for studenter i praksis ved St Olavs hospital

Informasjon om ID-kort, garderober og arbeidsantrekk for studenter som skal ut i praksis ved St. Olavs hospital.

Adgangskort

Før oppstart i praksis må du ha St. Olavs hospital ID-kort. Kortet produseres på Kundesenteret (Forsyningssenteret) eventuelt i Orkdal.
Oppmøte på Kundesenteret på det tidspunktet som er avtalt mellom Kundesenteret og studieadministrasjonen.

Praksis ved Brøset: ID-kort aktiveres lokalt på Brøset.

Dette adgangskortet er ditt ID-kort på sykehusområdet og må passes godt på. Det skal kun brukes/vises på sykehusets og fakultetets område.

Mistet adgangskort

Hvis du mister adgangskortet må du snarest mulig henvende deg til resepsjonen i Kunnskapssenteret.

Datatilgang

Datatilganger blir bestilt fra den enheten du skal ha praksis ved. Datatilgang på ID-kortet ditt må aktiveres ved Kundesenteret før oppstart i praksis, dersom du ikke har gjort det tidligere.
Husk gyldig legitimasjon. Det skal gjøres avtale om tidspunkt for aktivering mellom Kundesenteret og studieadministrasjonen.

Garderober

I kjelleren i hvert senter er det garderober. Det er merket hvilke som er studentgarderober. Studentene må selv ha med lås til skapet.
Når du har funnet deg et skap er det viktig at du merker det med navn og avdeling, og lengden på praksisperioden.

Deretter må du registrere skapet i garderobesystemet. Du finner Kundeportalen til St.Olavs driftsservice her: Selvbetjeningsportal (helse-midt.no)

Du velger alternativet merket med (NTNU), og feide pålogging.

Viktig: Du må være tilkoblet til et NTNU-nett for å få tilgang.

Her kan man bestille, forlenge og si opp garderobeskap. Denne er tilgjengelig for alle NTNU-ansatte/studenter som har tilhørighet på Øya.

Husk å legge inn sluttdato, som er ut praksisperioden.

Har du spørsmål eller har problemer med tilgang til selvbetjeningsportalen, ta kontakt med kundesenter@driftsservice.no

Arbeidsantrekk

Arbeidsantrekk hentes fra skap som står plassert i nær tilknytning til garderobene. Skapene låses opp med kortet. Antrekket er utstyrt med en chip som registrerer at de blir tatt ut at skapet. Det er derfor viktig at du kun tar ut antrekk til deg selv. Pass på å lukke/låse skapet når du er ferdig. Like viktig er det at brukte antrekk blir levert i automatene merket for dette ved endt vakt. Det er begrensning på antall plagg du kan ta ut. Ved overskridelse vil du få en purremail.

Når praksisperioden er over

Etter endt praksisperiode skal garderobeskapene ryddes og låsen fjernes. Det skal ikke ligge sykehusklær igjen i garderoben.

Låsene klippes og skapene tømmes en uke etter semesterslutt hver vår.

-

Leter du etter noe annet? Se også: Leseplasser - bokskap - hvilerom - campus Øya