Wikier

Microsoft 365 -...

Teams - telefoni

Teams brukes til å ringe og motta telefonsamtaler ved NTNU. På denne siden lærer du å ringe ved hjelp av Teams.

English version - Teams - make calls

Temaside om Teams | Temaside om Microsoft 365

Ringe et telefonnummer

Du som har eget fasttelefon-nummer ved NTNU, får utvidet talefunksjonalitet i Teams, gjennom en integrasjon mot telenettet. Du kan dermed ringe og motta alle typer samtaler i Teams, også til fast- og mobiltelefoner.

  1. Velg fanen Anrop.

  2. Skriv inn ønsket telefonnummer ved hjelp av nummertastaturet.
    (bare synlig dersom telefoni er aktivert for din bruker)
  3. Trykk på knappen Ring.

Starte anrop fra chat

Velg Lydsamtale eller Videosamtale for å starte et anrop fra en chat.

Starte anrop fra søkefeltet

Skriv inn /ring etterfulgt av telefonnummer eller navn i søkefeltet, og trykk ENTER for å ringe.

Aktivere/deaktivere anropskø

Dersom telefonnummeret ditt er knyttet mot en anropskø, kan du velge selv om du vil motta anrop fra denne.

  1. Velg Innstillinger

  2. Velg Anrop
  3. Aktiver/dekativer anropskø(er) som ønsket.

Lære mer

Du finner mer informasjon og opplæringsmateriell på Microsofts sider.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller støter på problemer.