Wikier

Syk på eksamen

English version - Illness during exam

Temaside om eksamen | Sider merket med eksamen

Kan du ikke møte til eksamen på grunn av sykdom eller andre tvingende grunner, må du sende søknad med dokumentasjon for å få fraværet godkjent som gyldig forfall. Merk at dersom du skal ha en vurdering som går over flere dager, kan instituttet vurdere å gi deg utsatt innleveringsfrist. Ta kontakt med ansvarlig institutt om dette. Dersom du da leverer innen utsatt frist, trenger du ikke søke gyldig fravær på eksamen.

Søknadsskjema og frist

Fristen for å søke om gyldig forfall er senest én uke etter den første eksamenen sykefraværet gjelder for.

Du søker om gyldig forfall ved å fylle ut dette skjema (PDF) og sender det inn via eDialog. Her logger du inn via ID-porten (f.eks. MinID eller BankID).

Steg-for-steg hvordan du søker om gyldig forfall på eksamen finner du her.

Dokumentasjon sendes inn via eDialog sammen med søknadsskjema. Du må legge ved dokumentasjon for at vi skal behandle søknaden. Merk at du kun kan laste opp filer i følgende format: pdf, word, jpeg, tiff, png.

Behandlingstid 7-10 virkedager.

Krav til dokumentasjon

  • Dokumentasjonen må være fra lege/helseforetak, prest, forsvaret og lignende
  • Studenten må selv levere/sende inn dokumentasjon til søknaden og samtykker med dette i at de nødvendige helseopplysningene blir gitt

Syk under pågående eksamen

Blir du syk under eksamen som avholdes på campus, ta kontakt med eksamensvakt (skriftlig eksamen) eller eksaminator (muntlig eksamen). Du må oppsøke lege snarest og sende/levere søknadsskjema med legeattest som beskrevet over.

Dersom du avbryter eksamen grunnet sykdom, skal du ikke levere eksamensbesvarelsen din.

Ved hjemmeeksamen i Inspera Assessment, vær oppmerksom på at besvarelsen din i de fleste tilfeller vil bli automatisk levert ved eksamensslutt. Dette skjer dersom du har besvart minst én oppgave. For å unngå at noe blir levert uten at du har hatt det til hensikt, anbefaler vi at du velger alternativet "lever blankt" hvis du først har åpnet prøven og vært inne i oppgavesettet. "Lever blankt" gjøres via hamburgermenyen i øvre høyre hjørne på skjermen.

En levert besvarelse, vil overstyre en søknad om gyldig forfall levert i ettertid. En besvarelse kan altså ikke trekkes tilbake, jf. Forskrift om studier ved NTNU §5-1 (6).