Wikier

Studentundersøkelser Covid-19

K

Utbruddet av Covid-19 har ført til omfattende tiltak og endringer i samfunnet, som har direkte betydning for hverdagen til studenter og ansatte. NTNU har opprettet denne siden for å legge ut informasjon om resultatene fra relevante undersøkelser som er aktuelle i denne sammenheng.

Engelsk nettside - Student survey Covid 19

Nye studier

International COVID-19 Student Well-being Study

I denne internasjonale studien er 25 land representert og Institutt for sosiologi og statsvitenskap og Institutt for psykologi leder NTNUs del av undersøkelsen. Hensikten er å kartlegge hvordan Covid-19-situasjonen har påvirket studentenes livssituasjon, helse, livskvalitet, studiehverdag, og undervisningskvalitet. Det vil ta omtrent 10 minutter å svare på denne undersøkelsen. Det kan vinnes en Iphone ved å delta i denne undersøkelsen. Les mer om studien

Resultater fra studien:

Koronautbrudd førte til økt stress for studentene og lite studentaktiv læring (Khrono 260820)

Studentundersøkelsen 2020: digitalisering av undervisning og læring ved NTNU

Denne studien dreier seg om å kartlegge studentenes erfaringer og behov i overgangen til digital undervisning og læring på NTNU. Et sentralt formål er å se studentenes erfaringer og behov i sammenheng med andre deler av NTNUs satsning på digitalisering av undervisning og læring - for å sikre at studentenes stemmer blir hørt i denne sammenhengen. Det kan vinnes en Iphone ved å delta i denne undersøkelsen. 

Brydeg2020

Dette er en stor nasjonal undersøkelse blant unge voksne på initiativ av Senter for Krisepsykologi i Bergen. De fleste større utdanningsinstitusjonene i Norge deltar. Hensikten er å kartlegge studentenes mestring, motstandsdyktighet og psykiske helse, på kort og lang sikt, i kjølvannet av Covid-19viruset. Les mer om studien

Ferdige studentundersøkelser - rapporter

Virussituasjonen og studentenes behov

Studentsamskipnaden gjennomførte i april en kartlegging for å avdekke studentenes behov akkurat nå i Covid-19 tider. Det ble sendt ut spørreskjema til 5000 studenter i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. 3700 besvarte undersøkelsen, hvorav 600 internasjonale studenter. Studentene opplever utfordringer innen fire hovedområder: sosiale forhold, studiesituasjonen, fysisk aktivitet og økonomi.

Erfaringer fra de to første ukene med heldigital undervisning ved NTNU

Excited SFU og NTNU Drive gjennomførte spørreundersøkelser med ansatte og studenter i de to første ukene etter at undervisningen ved NTNU ble heldigitalisert pga. Covid-19. Undersøkelsene ble delt over hele NTNU og det kom inn over 400 svar til sammen. Svarene består av lange tekstsvar og korte kvantitative spørsmål, og gir en godt øyeblikksbilde av situasjonen og erfaringene i tiden etter 12. mars. 

Øvrige rapporter

Tilgjengelige samtalepartnere

Studenter som har behov for noen å snakke med pga ensomhet, depresjon, angst eller andre utfordringer, anbefales å kontakte sin fastlege eller Sits helsetjeneste: