Wikier

Undervisningsrom...

R2 - Undervisningsrom

360.CU1-100, Realfagbygget, del C, etasje U1 (Mazemap)

Klikk her for en virtuell omvisning i rommet

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

Panopto-opptaker
Panopto undervisningsopptak
Undervise i rom med Panopto

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet er tilrettelagt for studentaktiv undervisning.
  2. Rommet har 2 projektorer. 
  3. Det er ikke mulig å styre kamerautsnittet.
  4. Kamerautsnitt:
    Kamerautsnitt R2